E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

13.02.2018 Vabilo mladim med 15. in 29. letom k sodelovanju v projektih EUROPE GOES LOCAL, S.P.A.C.E. in SEJANJE OPTIMIZMA

VABILO K SODELOVANJU V EVROPSKIH PROJEKTIH EUROPE GOES LOCAL IN SPACE

Občina Trebnje se  skozi različne projekte in spodbude vse bolj aktivira na področju dela z mladimi, kar nam je že prineslo certifikat Mladim prijazna občina, v prihodnje pa želimo aktivnosti na področju dela z mladimi še bolj spodbuditi.

 

Trenutno imamo v teku nekaj projektov, vezanih na mlade, mladinsko delo in njihovo aktivno participacijo. Kot ena izmed 16 slovenskih občin smo se vključili v evropski projekt Europe goes local, v sklopu katerega bomo pripravili in realizirali dvoletni načrt za razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela. Letos se bomo v okviru projekta na nacionalni in mednarodni ravni udeležili dveh usposabljanj o mladinskem delu in po potrebi tudi individualnih podpornih sestankov za pomoč pri razvoju in implementaciji lokalnega načrta za razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela, predvidoma pa udeležili tudi študijskega obiska na Švedskem.

 

Tik pred pričetkom izvajanja je projekt S.P.A.C.E. ali Street participation for active citizenship in Europe, ki smo ga razvili v sodelovanju z italijansko Mestno občino Tiggiano in partnerji iz 8 drugih evropskih in pristopnih držav. Skupna vrednost projekta je 150.000 EUR, partnerji pa imajo svoj proračun prilagojen predvidenim nalogam. Projekt na eni strani nagovarja problem premajhnega števila dostopnih načinov za izražanje mnenj in iniciativ državljanov Evropske unije oziroma neustrezno valorizacijo in integracijo velike množice pogledov in mnenj v evropsko demokratično debato, in na drugi strani težavo lokalnih skupnosti in organizacij civilne družbe pri spodbujanju svojih občanov k participaciji v evropskih politikah in potrebo po razvoju novih inovativnih metod za seznanjanje občanov z in informiranje o EU orodjih za participacijo. Skozi projekt bo debata o Evropski uniji dosegla ulice, in sicer bo v projektu usposobljenih 22 uličnih posrednikov oziroma glasnikov »evropske besede«, ki bodo v uličnih debatah ljudi izobraževali o načinih in možnostih aktivne participacije.

V sklopu projekta bomo organizirali manjšo skupino, ki jo bomo seznanili z vsebino projekta in jih spremljali na mednarodne dogodke, kjer se bomo skupaj z ostalimi partnerji usposobili v glasnike »evropske besede« in nato na lokalnih dogodkih to znanje prenašali na naše občane. 

Mlade občanke in občane Občine Trebnje vabimo,  da nam na elektronski naslov info@trebnje.si sporočijo svoj interes za sodelovanje v projektih Europe goes local in S.P.A.C.E in svoje kontaktne podatke (v zadevo napišite: Sodelovanje v evropskih projektih). Skozi sodelovanje se boste seznanili z vsebino, naučili prvin vodenja projekta in doživeli evropsko izkušnjo, ki vam bo razširila obzorja in vlila pogum za nadaljnje udejstvovanje na lokalni, nacionalni ali evropski ravni. Sodelovanje v projektih je prostovoljno, vse stroške prehrane, nočitev in potovanj pa krije Občina Trebnje. 

 

VABILO K SODELOVANJU V PROJEKTU SEJANJE OPTIMIZMA

Kot občina smo se odločili tudi za pripravo in izvedbo novega projekta, ki nosi ime SEJANJE OPTIMIZMA. V svoji zasnovi projekt pomeni predvsem omogočanje mladim, da izkusijo neslutene možnosti, ki jih ponuja naš življenjski prostor, tako Trebnje, celotna Slovenija kot tudi Evropa. Tudi po mnenju Študentske organizacije Slovenije je bilo med mladimi v zadnjih nekaj letih zaslediti vse več apatije in pesimizma, zato smo se odločili, da jim poskušamo vrniti optimizem in jih spodbuditi k pozitivnemu razmišljanju in aktivni udeležbi na različnih področjih. Preko projekta jim želimo predvsem vsaditi miselnost, da so njihove možnosti širše kot dvomilijonski slovenski trg. S tem nikakor ne želimo spodbujati »bega možganov«, temveč mlade opogumiti, da razmišljajo bolj široko in drzno, saj se nam kot državljanom Evrope odpira širši, 500-milijonski trg, ki ponuja osupljive možnosti.

V okviru projekta Sejanje optimizma želimo vsak mesec eni mladi osebi (med dopolnjenim 15. in 29. letom) omogočiti srečanje in enodnevno druženje z izbrano uspešno osebo iz različnih sfer življenja, kot na primer politične sfere (poslanci, ministri, župani, …), gospodarstva (direktorji podjetij, …), športa, kulture in umetnosti itd.  po svoji izbiri, ki mu bo v enodnevnem druženju omogočila vpogled v njegovo delo in mu zaupala izkušnje uspeha »iz prve roke«. Na ta način želimo mladim pomagati pri razvoju zaupanja v svoje sposobnosti in razširjanju obzorij, kar jim bo lahko pomagalo pri nadaljnjih odločitvah vezanih na njihovo poklicno in konec koncev tudi življenjsko pot. 

Vse mlade iz celotne države vabimo, da nam na elektronski naslov info@trebnje.si sporočijo svoj interes za sodelovanje v projektu Sajenje optimizma, in sicer nam napišite, s katero osebo bi se radi srečali, na kratko obrazložite zakaj in dopišite svoje kontaktne podatke (v zadevo napišite: Sodelovanje v projektu Sajenje optimizma). Sodelovanje v projektih je prostovoljno, vse stroške prehrane, nočitev in potovanj pa krije Občina Trebnje. 

 

Alojzij Kastelic
župan

Galerija


Priponke