ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

14.11.2017 OBČINA TREBNJE ZA EKOMOBILNOST

OBČINA TREBNJE ZA EKOMOBILNOST

Občina Trebnje se je vključila v PROJEKT EKOMOBILNOST. Želimo, da se širša javnost seznani s koristnimi informacijami o električnih avtomobilih in kolesih, električnih polnilnicah, možnostih subvencioniranja iz strani Eko sklada itd., z namenom, da bi čim večje število ljudi ozavestili o pomenu zmanjšanja vplivov emisij na okolje in potrebi po izboljšanju kakovosti zraka.

V Sloveniji je že dobro vzpostavljeno OMREŽJE POLNILNIC ZA ELEKTRIČNA VOZILA, informacije o vseh lokacijah polnilnih postaj so uporabnikom dostopne na portalu polni.si. Tudi Občina Trebnje je pristopila k postavitvi AC polnilne postaje ob stavbi bivše menze, na naslovu Goliev trg 4, Trebnje in z dvema parkirnima prostoroma za polnjenje že čaka na uporabnike.

ELEKTRIČNA KOLESA so vozila prihodnosti. Olajšajo vam vožnjo in pomagajo premagovati klance in razdalje, ki jih sicer ne bi zmogli. Električna dvokolesna vozila niso samo ekološka in varčna, temveč so izreden pripomoček ljudem, ki imajo kakršnokoli motnjo in težavo pri premikanju in hoji.

 Prehod na trajnostni način življenja z manj onesnaževanja okolja pa je razlog za razvoj novodobnih ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV. Glavne prednosti električnih avtomobilov so majhna poraba energije, nizki stroški vzdrževanja ter možnost izbire primarnega vira energije. Z električnim avtomobilom se lahko vozimo nekajkrat ceneje kot s klasičnim avtomobilom na fosilna goriva.

Opis kategorij vozil:

M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedežnimi mesti poleg sedeža voznika.

N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.

L6e: Lahka štirikolesna vozila, katerih masa neobremenjenega vozila ne presega 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in

 • katerih delovna prostornina motorja ne presega 50 cm3 pri motorjih na prisilni vžig, ali
 • katerih največja nazivna moč motorja ne presega 4 kW pri drugih motorjih z notranjim izgorevanjem, ali
 • katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.

L7e: Štirikolesna vozila, razen navedenih v prejšnji alineji, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.

SUBVENCIONIRANJE Z EKO SKLADA – trenutno sta na voljo dve nepovratni finančni spodbudi občanom za električna vozila:

Nepovratna spodbuda 39SUB-EVOB16 je namenjena občanom za nove naložbe v okolju prijaznejša vozila za cestni promet, in sicer za

 • nakup novega vozila na električni pogon,
 • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender),
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem in
 • nakup vozila, predelanega v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Predmet nepovratne finančne spodbude je samo nova naložba. Ob oddaji vloge vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljeno oz. predelano.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 • 7.500,00 EUR – kategorija M1,
 • 4.500,00 EUR – kategorija N1 ali L/e,
 • 4.500,00 EUR – novo priključno (plug-in) hibridno vozilo ali novo vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50 g CO2/km, katergorije M1 ali N1,
 • 3.000,00 EUR – kategorija L6e.

Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.

Kredit 55OB16 – predmet je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe v Republiki Sloveniji.

 • Pogoji kreditiranja: obrestna mera – trimesečni EURIBOR + 1,3 % z odplačilno dobo do največ 10 let.
 • Višina kredita: do višine priznanih stroškov naložbe in največ 40.000,00 EUR, vendar ne več od priznanih stroškov naložbe.
 • Pogoji za pridobitev in priznani stroški: nakup osebnih avtomobilov, motornih koles, koles z motorjem in koles (pedelec, e-bike ipd.) na električni in hibridni pogon, pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih proizvajalca, največ 110 g/km.

(več informacij: https://www.ekosklad.si/)

 Na pot promoviranja okolju prijazne mobilnosti je v jesenskem času z nakupom električnega službenega vozila, Renault ZOE ZE 40 Intense 90 FB, zapeljala tudi Občina Trebnje, saj je uspešno kandidirala na razpisu Slovenskega okoljskega javnega sklada, Eko sklada, in sicer za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za nakup novega vozila kategorije M1 na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, v višini 7.500,00 EUR. Znesek subvencije je tako znatno znižal nakupno vrednost vozila v vrednosti 28.499,00 EUR z DDV, dobavitelja Avtohiše Malgaj, d.o.o., Ljubljana, ki je bil najugodnejši ponudnik na javnem naročilu za nakup okoljsko manj obremenjujočih motornih in električnih vozil. Občinski električni avtomobil že služi svojemu namenu, prav tako pa tudi nova polnilna postaja, ki je na voljo v neposredni bližini občinske stavbe.

 

Občinska uprava

Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

sekcija galerijaGalerija


sekcija datotekePriponke