E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

01.08.2017 Polnilna postaja za električna vozila

Občina Trebnje je bila uspešna s prijavo na Javni poziv 44SUB-EVPOL16 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000, ki ga je objavil Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.

 

Predmet javnega poziva so bile nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.

 

Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude v višini do 2.616,30 EUR je Občina Trebnje pristopila k postavitvi AC polnilne postaje ob stavbi bivše menze, na naslovu Goliev trg 4, Trebnje. Podjetje Elektro Ljubljana OVE, d.o.o. je bil najugodnejši ponudnik za dobavo in postavitev polnilne postaje.

 

Polnilna postaja z dvema parkirnima prostoroma za polnjenje je že postavljena ter čaka na uporabnike.

 

 

Občinska uprava

Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Galerija