ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

02.04.2009 Ravnanje z odpadki - obvestilo inšpektorja

Pri svojem delu se v veliki meri srečujem tudi s problematiko nelegalnih odlagališč odpadkov (tako komunalnih, gradbenih in ne nazadnje tudi nevarnih odpadkov). Zato bi vse občane opozoril na pravilno ravnanje z odpadki.

 

Področje ravnanja z odpadki v Sloveniji se je v zadnjem času zelo spremenilo in v procesu vključevanja Evropski uniji tudi zakonsko uredilo.


Oblikovala se je strategija sodobnega ravnanja z odpadki, ki je zasnovana na prednostnem redu:

1. zmanjševanje in preprečevanje nastajanja odpadkov,

2. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka,

3. predelava odpadkov in

4. varno odlaganje tistih odpadkov, ki jih, vsaj zaenkrat še ni možno predelati.

 

Iz rezultatov raziskav sestave in količine komunalnih odpadkov in rezultatov poskusov ločenega zbiranja sledi, da je v 66 litrih mešanih komunalnih odpadkov, ki jih proizvede tedensko vsak član gospodinjstva, povprečno 26 litrov ločenih frakcij (steklo, papir, pločevinke in plastenke) in 40 litrov komunalnih odpadkov.

 

V občini Trebnje deluje zbirno-sortirni center Globoko, kjer se prevzemajo in zbirajo komunalni odpadki, med tednom od 07.00 do 18.00 ure ob sobotah od 08.00 do 18.00 ure, ob nedeljah in praznikih pa od 08.00 do 16.00 ure. (http://www.komunala-trebnje.si/)


Zbirno-sortirni center se nahaja pred deponijo Globoko ob lokalni cesti Gomila-Račje Selo. V zbirnem centru se zbirajo naslednje vrste odpadkov:

-papir in lepenko, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke

-odpadno embalažo iz stekla

-plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike in sestavljenih materialov

-odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin

-baterije in akumulatorje

-vso električno in elektronsko opremo

-gradbene odpadke

-kosovne odpadke

-ostale odpadke

 

Poleg navedenih odpadkov se zbira tudi nevarne odpadke iz gospodinjstev (zdravila, čistila, kozmetiko, barve, škropiva, lepila, odpadno olje).

 

Vsem uporabnikom storitev v okviru zbirnega centra je zagotovljena oddaja ločenih frakcij brez potrebnega dodatnega plačila.

 

Izven odlagališča odpadkov je prepovedano odlaganje odpadkov. Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče. Če tega ne stori, jih odstranijo na njegove stroške izvajalci takoj, ko dobijo zahtevo pristojnega inšpekcijskega organa. Če storilca ni možno ugotoviti, odstrani odpadke lastnik zemljišča na zahtevo in v roku, ki ga določi inšpekcijski organ.

 

 Vinko Ribič

 OBČINSKI INÅ PEKTOR