ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

19.02.2009 Projekt Bodi zdrava, domovina

Zavod kneginje EME
Obujanje naravne, duhovne in kulturne dediščine slovenstva - za SONARAVNI razvoj


Spoštovani sorojaki!

Prelomni čas
Živimo v prelomnem času, kot že čutimo. Iz klica tega časa in prostora so vzniknili SLOVENSKI VEČERI SRCA, ki želijo vzpodbujati k notranji preobrazbi, duhovno-osebnostni rasti,  prebujanju skritih talentov, vseživljenjskemu učenju, dvigu notranjih moči, sodelovalnosti in druženja, novi kvaliteti ODNOSOV do sebe, sočloveka, sobitij narave.

Projekt globinske ekologije »BODI ZDRAVA, DOMOVINA«
Že leto in pol poteka na območju Temeniške, Mirnske in Raduljske doline geomantična predraziskava »BODI ZDRAVA, DOMOVINA« z namenom zdravljenja in uravnoteženja omenjenega območja. To je občutljiv prostor, skozi katerega teče kreativna os Slovenije od Triglava proti hrvaški meji; na levi strani jo označuje reka Sava - kot vodna hrbtenica Slovenije, na desni strani pa reka Krka, kot njen pritok. Znotraj holograma so tri reke, Temenica, Mirna in Radulja, vsaka z lastno osebnostjo in vlogo v tem posebnem prostoru.
Območje je močno zaznamovano z globokimi odtisi naše zgodovine in njenih dogodkov. V zadnjem času smo med drugim priča velikemu posegu ob gradnji avtoceste na eni strani in verigi savskih hidroelektrarn na drugi strani. Lanska tragedija na Blanci pomeni klic reke, Življenja, ki ga ne smemo preslišati. Prav v središču kreativne osi – na mestu sedanje Podjetniške cone Trebnje – smo pred leti razdejali edinstveni kamniti gozd, ki ni bil le velika naravna vrednota, ampak tudi pomembno energetsko težišče kreativne osi Slovenije.
Že pred leti smo na našem območju zaznali veliko potrebo po globinski ekologiji in celostni vitalizaciji našega prostora, saj zelo očitno izstopajo problemi: slabi medosebni odnosi, naraščajoča bolezenskega stanja, neodgovoren odnos do življenjskega prostora, zastoj celostnih trajnostnih razvojnih programov, pomanjkanje ustvarjalne sodelovalnosti idr.
Poprosili smo Marka Pogačnika, akademskega kiparja, svetovno znanega geomanta, avtorja slovenskega grba in ustvarjalnega publicista, da skupaj s strokovnimi sodelavci prične z geomantično predraziskavo našega območja. Ob pričetku njihovega dela smo skupaj s TD Trebnje in Vaškimi pevci iz Å entruperta na Slovenskem večeru 13. 11. 2007 v Trebnjem gostili Marka Pogačnika in spoznali njegovo metodo globinske ekologije z litopunkturnimi kamni, s katero je zaslovel po vsem svetu. Tako se je s skupino 15 šolanih geomantov začelo zahtevno in obsežno raziskovalno delo, ki je zaobseglo prostor občin Trebnje, Å entrupert, Mokronog-Trebelno in Mirna peč. Narava je enovit organizem, ki se ne ozira na meje občin, ki jih je postavil človek. Zato je metoda samega geomantičnega raziskovanja skozi čas izrisala vključenost prostora znotraj omenjenih štirih občin.
O zgovornih rezultatih poldrugo leto trajajočih geomantičnih raziskovanj na Temeniško-Mirnsko-Raduljskem območju nas bo seznanil vodja projekta, geomant Marko Pogačnik, na Slovenskem večeru v začetku aprila 2009.

V nadaljevanju objavljamo sporočilni dokument, s katerim se je Marko Pogačnik odgovorno odzval na razmere tega ključnega časa za Slovenijo in globalni svet. Pogačnikovo razmišljanje je iskrena vzpodbuda, pogumen in vizionarski nagovor sorojakom o naši osebni in narodni vlogi v času, v katerega smo vstopili. Slovenija letos praznuje zrelostni rojstni dan, 18 let. Odrastimo skupaj z domovino tudi mi, Slovenke in Slovenci!

Maja Kos

priloga: Manifest druge osamosvojitve Slovenije