E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

06.01.2009 Podpis pogodbe za rekonstrukcijo in dozidavo POÅ  D.Nemška vas

Zadnji delovni dan v letu 2008, na Silvestrovo 31.12.2008, smo na občini Trebnje slavnostno podpisali pogodbo o izvedbi rekonstrukcije in dozidave Podružnične osnovne šole v Dolenji Nemški vasi. Na javni razpis občine Trebnje se je prijavilo 15 ponudnikov, najbolj ugodna ponudba pa je bila od Begrada d.d. iz Novega mesta. Skupna pogodbena vrednost del znaša skoraj 1.500.000,00 EUR. Pogodba je sklenjena v skladu s sprejetim proračunom občine Trebnje. Približno polovica teh sredstev je zagotovljenih s strani Ministrstva RS za šolstvo in šport in polovica iz proračuna občine Trebnje. Dela se bodo pričela že v prvem kvartalu 2009, dokončana pa morajo biti do septembra 2009. Dela se bodo izvajala po projektni dokumentaciji, ki jo je izdelal LIZ Inženiring d.d. iz Ljubljane. Gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo, terminski plan del in ostala dokumentacija so že pridobljeni in so sestavni deli pogodbe.

Učiteljem, učencem in staršem želimo, da bi se že v septembru 2009 lepo počutili v prenovljeni Podružnični osnovni šoli Dolenja Nemška vas!

 

Jože Povšič, podžupan občine Trebnje

 

Slika: slavnostni podpis pogodbe za rekonstrukcijo in dozidavo Podružnične osnovne šole Dolenja Nemška vas. Od leve proti desni: Gordana Jakofčič, pomočnica generalnega direktorja Begrad d.d. Novo mesto,, Jože Povšič, podžupan občine Trebnje,, Franc Panjan, generalni direktor Begrada d.d. Novo mesto,, Alojzij Kastelic, župan občine Trebnje,, Marjan Peter Pavlin, podžupan občine Trebnje. Foto: Darinka Trdina, 31.12.2008