ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

23.10.2008 Vloge za znižano plačilo vrtca

Skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08) obveščamo vse starše, katerih otroci so že vključeni v vrtec, da do vključno 15. 11. 2008 oddajo nove vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2009, na podlagi katerih bo določeno znižano plačilo veljalo od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.

Vloge morajo prav tako oddati tudi tisti, ki so oz. bodo odločbe o znižanem plačilu vrtca prejeli v času od  septembra do decembra 2008.

Vloge je potrebno oddati na veljavnem, v celoti izpolnjenem obrazcu.
Če starši v letu 2007 niso bili zaposleni oz. niso bili v delovnem razmerju vseh 12 mesecev morajo vlogi priložiti potrdilo delodajalca o bruto plači za obdobje zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge.

 

Vloge dobite:
- na spletni strani Občine Trebnje.
- v knjigarni,
- v izbranem vrtcu,
- na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport,
- na državnem portalu E-uprava.

 

Izpolnjene vloge oddate:
- v izbranem vrtcu,
- na Občini Trebnje osebno ali pošljete po pošti na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.


Trebnje, 23. 10. 2008


Kontaktna oseba: Klavdija Bučar, univ. dipl. varst., pripravnica
Tel. št.: 07 348 11 43