E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

10.09.2008 » S TRUBARJEM V PRIHODNOST - ŠIRITEV RASTOČE KNJIGE TEMENIŠKE IN MIRNSKE DOLINE«

 

Rastoča knjiga je kulturno dejanje, ki se je rodilo na prehodu tisočletja z namenom, da bi predstavili prepoznavnost Slovenije kot naroda dela, kulture in znanja. Je dokaz naših dosedanjih dosežkov, pričevanje o naši razvitosti in zrelosti in deluje pod okriljem Državnega sveta Republike Slovenije.

V Občini Trebnje smo širše razmišljali. Če ima država svojo Rastočo knjigo, je prav, da poiščemo vrednote posameznega področja - občine, jih širše predstavimo in postopno nadgrajujemo. Tako je Občina Trebnje aprila 2003 dobila svojo lastno stalno razstavo Rastoče knjige, ki se nahaja v avli Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje in se pod mentorstvom prof. Jožeta Zupana širi.

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje in projekt Rastoča knjiga imata precej skupnega: skupne prostore, skupne sodelavce in ne nazadnje skupno idejo - poslanstvo. Oba promovirata knjigo, znanje in nenehno učenje kot temelj razvoja in obstoja sleherne družbe. Že Primož Trubar se je zavedal preproste,a  večne resnice razvoja in obstoja identitete naroda, to je knjiga in vanjo ujeta modrost. Modrost, ki se odlikuje na različnih področjih:  v leposlovju, umetnosti, naravoslovnih znanosti, v gospodarstvu, športu. Lahko bi rekli, da je knjiga modrost preteklosti, ujeta v pisane vrstice , z namenom, da polno in kakovostno oblikuje prihodnost.

Na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje smo se tega dobro zavedali že pred petimi leti. Zato je ideja o zamisli  Rastoča knjiga le še potrdila naša prizadevanja k vzgoji za vseživljenjsko učenje in promocijo znanja kot eno izmed ključnih družbenih in gospodarskih vrednot. Takratna Občina Trebnje pa je bila tudi prva , ki je postavila stalno razstavo Rastoča knjiga in tako obudila številna imena, ki so izšla od tod in doma ali celo širše dala pečat svojemu delu.

Ponosni smo, da smo del tega projekta, ki danes obsega že več kot 130 imen, da delujemo na območju, ki je izjemno bogato z dragocenimi osebnostmi ter smo tako lahko del zgodbe o odličnosti.

V petek, 5. septembra 2008, je v okviru projekta »S TRUBARJEM V PRIHODNOST« pod okriljem Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje in Društva Rastoča knjiga potekala že tretja širitev Rastoče knjige v Trebnjem.

Svečanost se je ob zvokih trobilnega tria Glasbene šole Trebnje  (David Matoh, Matej Kravcar in Igor Hribar) začela na Grmadi št. 5, kjer smo odkrili spominsko ploščo dr. Alojziju Šuštarju, prvemu nadškofu in metropolitu v samostojni Sloveniji, velikemu ljubitelju slovenske knjige in slovenstva, simbolu odličnosti in plemenitosti. Ob tej priložnosti so nas nagovorili pesnik Ciril Zlobec, prva dama slovenske opere Vilma Bukovec in dr. Slavka Kavčič, sestra dr. Alojzija Šuštarja.

 Slovesnost se je nadaljevala v avli Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje; najprej smo počastili dr. Alojzija Šuštarja; slavnostni govornik je bil akademik Ciril Zlobec, nagovorila nas je tudi njegova sošolka Vilma Bukovec, nato pa se je skozi bogat kulturni program odvijala svečana predstavitev treh novih izjemnih  imen v RASTOČO KNJIGO TEMENIŠKE IN MIRNSKE DOLINE:

Prof. dr. MIHA JAPELJ, KEMIK, UNIVERZITETNI PROFESOR

Naredil je magisterij in doktorat na temo Sinteza in reakcije poliazaheterociklov; že pred 25 leti je bil izvoljen za rednega profesorja za področje organske kemijske tehnologije. Večina ustvarjalnega življenja je bil zaposlen v Krki, tovarni zdravil v Novem mestu, kjer je bil šef oddelka in direktor Sektorja za razvoj kemične proizvodnje. Ja avtor ali soavtor pri 63 znanstvenih in strokovnih publikacijah in pri 134 prispevkih na znanstvenih, strokovnih kongresih in simpozijih. Je avtor ali soavtor 86 patentov, zaščitenih doma in v svetu. Vseskozi je spodbujal znanje mladih generacij, bil je 30 let predsednik Krkinih nagrad, zdaj je še njen častni predsednik. Za svoje delo je dobil številna priznanja, med drugim nagrado Sklada Borisa Kidriča za vrhunske dosežke na področju izumov, je častni občan Mestne občine Novo mesto.

JANEZ MEJAČ, BALETNI PLESALEC, KOREOGRAF, PEDAGOG IN VODJA BALETA

S svojo izjemno ustvarjalno prisotnostjo je desetletja soustvarjal in bogatil  slovensko baletno sceno. Več kot osemdesetkrat je imel različne solistične vloge, več kot šestdesetkrat je pripravil koreografije za različne gledališke predstave, kot plesalec in koreograf je nastopal v televizijskem mediju; zaslužen je, da je balet približal preprostim ljudem; organiziral je preko sedemdeset baletnih koncertov in na njih tudi plesal. Izkazal se je tudi kot pedagog; bil je tudi vodja baleta, zapisal se je kot človek, ki je vedno iskal bližino človeka. Takšen pa je bil tudi v vrhunskih vlogah, ki jih je odplesal, naj omenimo le nekatere: Ohridska legenda, Labodje jezero, Pepelka, Romeo in Julija, Giselle, Razuzdančeva usoda, Notredamski zvonar, Vrag na vasi. Je nagrajenec Prešernovega sklada.

TATJANA FINK, MBA, PRVA PREDSEDNICA RASTOČE KNJIGE, GLAVNA DIREKTORICA TRIMA

Po diplomi na Ekonomski fakulteti je opravila še mednarodni podiplomski študij iz poslovnega vodenja - MBA. Njena prva zaposlitev je v Trimu, kjer je že 12 let glavna direktorica. Pripomogla je, da je Trimo zaznamovan kot »učeče se podjetje«; mnogo znanja vlaga v celovito upravljanje kakovosti in poslovne odličnosti. Njena vizija je: »Postali bomo vodilni evropski ponudnik celovitih rešitev na področju jeklenih zgradb.« Je nosilka številnih prestižnih nagrad, lani je zasedla prvo mesto na Klinetovi lestvici najbolj uglednih direktorjev v Sloveniji in bila izbrana za najbolj spoštovano žensko v poslovnem svetu, letos jo je poslovna javnost uvrstila na drugo mesto Klinetove lestvice najbolj uglednih managerjev, Poslovna akademija Finance pa jo je uvrstila na prvo mesto med leaderji. Kot prva predsednica Društva RASTOČA KNJIGA je s svojim ugledom pripomogla, da se zamisel širi že med evropske skupnosti narodov.

Na prireditvi so nas nagovorile vse tri osebnosti, vključene v Rastočo knjigo, pesnik Tone Pavček, za glasbene in plesne užitke pa so poskrbeli profesor Glasbene šole Trebnje Tomaž Rožanec na harmoniki ter umetnika Društva baletnih umetnikov Slovenije Urša Vidmar in Tomaž Rode, ki sta odplesala prizor iz baleta Giselle.

Prisotne so bile številne osebnosti iz kulturnega in znanstvenega življenja, med drugim predsednik SAZU, akademik  dr. Jože Trontelj, dr. Mihael Glavan, avtor razstav Rastoča knjiga v slovenskem prostoru, številne osebnosti, ki so bile že vključene v Rastočo knjigo, pa tudi prijatelji dr. Alojzija Šuštarja, od sorodnikov do direktorja škofijske gimnazije, ravnateljice osnovne šole Alojzija Šuštarja in dr. Jamnika.

Projekt in svečanost so omogočili Občina Trebnje, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, JSKD - OI Trebnje in donator.

Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje, v sodelovanju z Jožetom Zupanom, avtorjem razstave