E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

05.08.2008 Regijska štipendijska shema

OBVESTILO O PRIJAVLJENIH POTREBAH V REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO ZA DOLENJSKO ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009
 
Delodajalci, ki so se prijavili na javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v Regijsko štipendijsko shemo za Dolenjsko za šolsko/študijsko leto 2008/2009, so v prijavah opredelili  potrebe za kadrovske štipendije (seznam).

Na podlagi prijavljenih potreb delodajalcev bo v septembru 2008 na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. www.rc-nm.si in v regionalnih časnikih uradno objavljen razpis za 330 kadrovskih štipendij.
 
Zakaj vključitev v Regijsko štipendijsko shemo za Dolenjsko?
 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. izvaja, kot štipenditor, program enotne Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko, s katerim nudi delodajalcem v regiji možnost POSREDNEGA SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ.
 
Štipendije se podeljujejo za konkretna delovna mesta, in sicer za celotno ali preostalo dobo šolanja štipendista po izobraževalnem programu.
 
Štipendisti si s štipendijo znižate stroške šolanja, poleg tega pa vam štipendija zagotavlja delovno mesto, na katerega se boste zaposlili po zaključenem šolanju za najmanj dobo prejemanja štipendije/šolnine.
 
Kakšna je razlika med posrednim in neposrednim sofinanciranjem kadrovskih štipendij?
 
Bistvena razlika med vključitvijo v neposredno (prijava na razpisJavnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije) in posredno (prijava na RŠS) financiranje je, da se pri posrednem financiranju delodajalci vključijo v RŠS in s tem jim Razvojni center Novo mesto d.o.o. nudi vso administrativno in organizacijsko podporo. Pri tem Razvojni center Novo mesto d.o.o. izvaja naloge štipenditorja in sicer :
·         pripravlja pogodbe o štipendiranju, spremlja ter zagotavlja njihovo izvajanje,
·         obračunava in izplačuje štipendije ter konsistentno izvaja vse ostale naloge,
·         vodi evidence o delodajalcih in štipendistih.
 
Podrobnejše informacije dobite na naslovu Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, kontaktna oseba Maja Smerdu, telefon: 07/33 72 988, e-naslov: maja.smerdu@rc-nm.si .
 
 
Dijaki in študentje ste vljudno vabljeni k vključitvi v Regijsko štipendijsko shemo za Dolenjsko!