ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

05.08.2008 Regijska štipendijska shema

OBVESTILO O PRIJAVLJENIH POTREBAH V REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO ZA DOLENJSKO ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009
 
Delodajalci, ki so se prijavili na javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v Regijsko štipendijsko shemo za Dolenjsko za šolsko/študijsko leto 2008/2009, so v prijavah opredelili  potrebe za kadrovske štipendije (seznam).

Na podlagi prijavljenih potreb delodajalcev bo v septembru 2008 na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. www.rc-nm.si in v regionalnih časnikih uradno objavljen razpis za 330 kadrovskih štipendij.
 
Zakaj vključitev v Regijsko štipendijsko shemo za Dolenjsko?
 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. izvaja, kot štipenditor, program enotne Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko, s katerim nudi delodajalcem v regiji možnost POSREDNEGA SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ.
 
Štipendije se podeljujejo za konkretna delovna mesta, in sicer za celotno ali preostalo dobo šolanja štipendista po izobraževalnem programu.
 
Štipendisti si s štipendijo znižate stroške šolanja, poleg tega pa vam štipendija zagotavlja delovno mesto, na katerega se boste zaposlili po zaključenem šolanju za najmanj dobo prejemanja štipendije/šolnine.
 
Kakšna je razlika med posrednim in neposrednim sofinanciranjem kadrovskih štipendij?
 
Bistvena razlika med vključitvijo v neposredno (prijava na razpisJavnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije) in posredno (prijava na RŠS) financiranje je, da se pri posrednem financiranju delodajalci vključijo v RŠS in s tem jim Razvojni center Novo mesto d.o.o. nudi vso administrativno in organizacijsko podporo. Pri tem Razvojni center Novo mesto d.o.o. izvaja naloge štipenditorja in sicer :
·         pripravlja pogodbe o štipendiranju, spremlja ter zagotavlja njihovo izvajanje,
·         obračunava in izplačuje štipendije ter konsistentno izvaja vse ostale naloge,
·         vodi evidence o delodajalcih in štipendistih.
 
Podrobnejše informacije dobite na naslovu Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, kontaktna oseba Maja Smerdu, telefon: 07/33 72 988, e-naslov: maja.smerdu@rc-nm.si .
 
 
Dijaki in študentje ste vljudno vabljeni k vključitvi v Regijsko štipendijsko shemo za Dolenjsko!