E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

28.04.2008 Spremembe in dopolnitev pravilnikov

Poziv za predloge sprememb in dopolnitev pravilnikov na področju športa, socialnega varstva, kulture in mladinske dejavnosti Sofinanciranje področij športa, socialnega varstva, kulture in mladinske dejavnosti urejajo naslednji pravilniki:
  • Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v občini Trebnje
  • Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
  • Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na podrocju socialnega varstva v Občini Trebnje
  • Pravilnik o spremembah pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje
  • Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna občine Trebnje.
Nekaj svetnikov občine Trebnje je podalo pobudo, da se pridobijo predlogi za spremembe pravilnikov, ki urejajo navedena področja, zato pozivamo zainteresirano javnost, da pošlje predloge sprememb in dopolnitev pravilnikov do 14. 3. 2008 pisno na naslov:

Obćinska uprava
Goliev trg 5, 8210 Trebnje
ali na elektronski naslov obcina.trebnje@trebnje.si.
Spletne povezave do navedenih pravilnikov:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200618&dhid=81069
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200622&dhid=81195
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200745&dhid=89617
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200622&dhid=81196
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200622&dhid=81197

Občinska uprava, oddelek za družbene dejavnosti