E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

28.04.2008 Oddelek za okolje in prostor

KONTAKTI

Oddelek za okolje in prostor
Občina Trebnje
Goliev trg 5, 8210 Trebnje

Telefonske številke Oddelka za okolje in prostor:

Vodja: mag. Igor Cotič(07) 348 11 10
Urbanizem: Vida Šušterčič(07) 348 11 34, 348 11 46
Komunala: Stanko Gojkovič (07) 348 11 37, 348 11 08
Promet: Anton Kastelic(07) 348 11 12, 348 11 45
Stanovanja: Meta Gaj (07) 348 11 48

Telefonska številka centrale:(07) 348 11 00
Faks: (07) 348 11 31
Elektronski naslov: obcina.trebnje@trebnje.si
Internet strani: www.trebnje.si

DELOVNO PODROČJE ODDELKA

Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge na področju:

  • načrtovanja prostorskega razvoja, urejanja posegov v prostor in graditve objektov ter gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
  • načrtovanja pogojev za gradnjo stanovanj
  • varstva okolja, zbiranja in odlaganja odpadkov
  • planiranja in razvoja komunalne infrastrukture
  • planiranja in razvoja občinskih cest in drugih javnih poti, rekreacijskih in drugih površin
  • planiranja prometa in redarske službe in
  • drugih nalog, v skladu z zakonodajo.