E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Seje občinskega sveta

Vabilo Gradivo
16.01.2020SKLIC 7. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 22. 1. 2020 OB 16. URI V MALI SEJNI SOBIArhiv

2020
Seja Video Zapisnik Gradivo
16.01.2020SKLIC 7. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 22. 1. 2020 OB 16. URI V MALI SEJNI SOBI
2019
2018
2017
2016
2015
2014