E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Seje občinskega sveta

Vabilo Gradivo
31.03.2021SKLIC 14. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO POTEKALA V TOREK, 6. 4. 2021, OB 17. URI PREKO VIDEOKONFERENCE MS TEAMSArhiv

2021
Seja Video Zapisnik Gradivo
31.03.2021SKLIC 14. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO POTEKALA V TOREK, 6. 4. 2021, OB 17. URI PREKO VIDEOKONFERENCE MS TEAMS
17.03.2021SKLIC 5. SEJE KOMISIJE ZA PODELITEV PRIZNANJ, KI BO V SREDO, 24. 3. 2021, OB 17. URI V VELIKI SEJNI SOBI
25.02.2021SKLIC 13. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V TOREK, 2. 3. 2021, OB 17. URI V VELIKI SEJNI SOBI
18.02.2021SKLIC 7. SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI BO V ČETRTEK, 25. 2. 2021, OB 17. URI V VELIKI SEJNI SOBI
18.02.2021SKLIC 9. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V SREDO, 24. 2. 2021, OB 18. URI V VELIKI SEJNI SOBI
18.02.2021SKLIC 9. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V SREDO, 24. 2. 2021, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI
17.02.2021SKLIC 8. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V TOREK, 23. 2. 2021, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE
04.02.2021SKLIC 12. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V TOREK, 9. 2. 2021, OB 17. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014