E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Seje občinskega sveta

Vabilo Gradivo
13.10.2020SKLIC 11. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 14. 10. 2020 OB 17.30 URI V VELIKI SEJNI SOBIArhiv

2020
Seja Video Zapisnik Gradivo
13.10.2020SKLIC 11. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 14. 10. 2020 OB 17.30 URI V VELIKI SEJNI SOBI
23.09.2020SKLIC 6. SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI BO V SREDO, 30. 9. 2020 OB 17. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE
23.09.2020SKLIC 7. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 30. 9. 2020 OB 16. URI V DVORANI STIK, GOLIEV TRG 1, TREBNJE
23.09.2020SKLIC 8. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V TOREK, 29. 9. 2020 OB 17. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE
23.09.2020SKLIC 8. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V TOREK, 29. 9. 2020 OB 16. URI NA CIK TREBNJE, UČILNICA 4 (II. NADSTROPJE), KIDRIČEVA ULICA 2
10.09.2020SKLIC 10. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 16. 9. 2020, OB 17. URI V VELIKI SEJNI SOBI
10.06.2020SKLIC 9. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 17. 6. 2020 OB 16.30 URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE
07.05.2020SKLIC 4. SEJE KOMISIJE ZA PODELITEV PRIZNANJ, KI BO V SREDO, 13. 5. 2020 OB 18. URI V VELIKI SEJNI SOBI
06.05.2020SKLIC 8. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 13. 5. 2020 OB 16.30 URI V VELIKI SEJNI SOBI
12.03.2020PREKLIC 8. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 18. 3. 2020 OB 16.30 URI V VELIKI SEJNI SOBI
18.02.2020SKLIC 3. SEJE KOMISIJE ZA PODELITEV PRIZNANJ, KI BO V TOREK, 25. 2. 2020 OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI
07.02.2020SKLIC 5. SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI BO V SREDO, 12. 2. 2020 OB 18. URI V MALI SEJNI SOBI
06.02.2020SKLIC 7. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V TOREK, 11. 2. 2020 OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI
06.02.2020SKLIC 7. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V SREDO, 12. 2. 2020 OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI
06.02.2020SKLIC 6. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 12. 2. 2020 OB 16. URI V MALI SEJNI SOBI
16.01.2020SKLIC 7. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 22. 1. 2020 OB 16. URI V MALI SEJNI SOBI
2019
2018
2017
2016
2015
2014