E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Predlogi in prijave medobčinskemu inšpektoratu ali redarstvu


Predlogi in prijave medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu so posredovani na elektronsko pošto: inspektorat@mokronog-trebelno.si. Odgovor boste prejeli s strani Skupne Občinske uprave Mirnske in Temeniške doline – Medobčinskega inšpektorata in redarstva v najkrajšem možnem času.

Za občino oddani predlogi in prijave ne predstavljajo obvezo ali dolžnost reševanja. Prijava nepravilnosti predstavlja zgolj informacijo in ne vlogo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). Z oddajo prijave/pobude soglašam s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti.