E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Predlogi in prijave medobčinskemu inšpektoratu ali redarstvu


Predlogi in prijave medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu so posredovani na elektronsko pošto: souod@novomesto.si. Odgovor boste prejeli s strani Skupne občinske uprave občin Dolenjske v najkrajšem možnem času.

Za občino oddani predlogi in prijave ne predstavljajo obvezo ali dolžnost reševanja. Prijava nepravilnosti predstavlja zgolj informacijo in ne vlogo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). Z oddajo prijave/pobude soglašam s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti. Osebni podatki, poslani v tem spletnem obrazcu, ne bodo shranjeni v nobeno podatkovno zbirko, ampak bodo poslani zgolj na elektronski naslov občinske uprave občin Dolenjske, souod@novomesto.si in bodo uporabljeni izrecno in samo za namen obdelave predmeta, zaradi katerega nas kontaktirate. Osebni podatki ne bodo uporabljeni v nikakršne promocijske namene, ne bodo uporabljeni za nadaljnjo obdelavo in ne bodo posredovani tretji osebi.