E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Pobude in predlogi občini

S svojimi predlogi, pobudami ali vprašanji lahko občani naslovite nekaj besed županu in občinskemu svetu ter tako aktivno sodelujete pri oblikovanju naše občine, njenemu družabnem življenju in ne nazadnje tudi s kritičnim pogledom doprinesete k dvigovanju kvalitete življenja v občini Trebnje.

    Predlog/pobuda/vprašanje predstavlja zgolj informacijo in ne vlogo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). Z oddajo prijave/pobude soglašam s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti. Osebni podatki, poslani v tem spletnem obrazcu, ne bodo shranjeni v nobeno podatkovno zbirko, ampak bodo poslani zgolj na elektronski naslov Občine Trebnje in bodo uporabljeni izrecno in samo za namen obdelave predmeta, zaradi katerega nas kontaktirate. Osebni podatki ne bodo uporabljeni v nikakršne promocijske namene, ne bodo uporabljeni za nadaljnjo obdelavo in ne bodo posredovani tretji osebi.