E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Pobude in predlogi občini

S svojimi predlogi, pobudami ali vprašanji lahko občani naslovite nekaj besed županu in občinskemu svetu ter tako aktivno sodelujete pri oblikovanju naše občine, njenemu družabnem življenju in ne nazadnje tudi s kritičnim pogledom doprinesete k dvigovanju kvalitete življenja v občini Trebnje.

    Predlog/pobuda/vprašanje predstavlja zgolj informacijo in ne vlogo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). Z oddajo prijave/pobude soglašam s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti.