ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Podatki o vlagatelju

Podatki o programu oziroma projektu

Finančni in vsebinski del zahtevka (obvezne priloge, kot specificirane v pogodbi)

Priloge kot na primer specifikacija zahtevka za posamezno razpisno področje, kopije računov, naročilnice, pogodbe, dokazila, ...
OPOZORILO: Maksimalno dovoljeno število datotek je 10. Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 3 MB, velikost vseh naloženih datotek skupaj pa ne sme presegati 20 MB. V nasprotnem primeru zahtevek ne bo uspešno oddan.

  Opombe

  Izjava

  Izjavljamo, da za izvedbo prijavljenega programa oziroma projekta nismo pridobili sredstev na osnovi drugih razpisov v Občini Trebnje.
  Izjavljamo, da so vsi podatki, navedeni v tej prijavi točni in verodostojni ter se strinjamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev Občine Trebnje.  S potrditvijo (obkljukanim poljem) se strinjate z zgornjimi izjavami in z uporabo elektronskih komunikacij ter se odpovedujete vsem pravicam in zahtevam v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, ki zahtevajo originalni podpis.
  Kot potrdilo o oddaji zahtevka boste kopijo le-tega prejeli na vneseni elektronski naslov.


  Captcha
  Osebni podatki, poslani v tem spletnem obrazcu, bodo uporabljeni izrecno in samo za namen obdelave zadeve, zaradi katere nam podatke pošiljate. Zadeva je definirana na podlagi vaše oddane vloge in sklenjene pogodbe, s katero ste izrekli strinjanje k navedeni obdelavi podatkov. Osebni podatki ne bodo uporabljeni v nikakršne promocijske namene, Občina Trebnje pa bo osebne podatke skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.