E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Podatki o vlagatelju

Podatki o programu oziroma projektu

Finančni in vsebinski del zahtevka (obvezne priloge, kot specificirane v pogodbi)

Priloge kot na primer specifikacija zahtevka za posamezno razpisno področje, kopije računov, naročilnice, pogodbe, dokazila, ...

  Opombe

  Izjava

  Izjavljamo, da za izvedbo prijavljenega programa oziroma projekta nismo pridobili sredstev na osnovi drugih razpisov v Občini Trebnje.
  Izjavljamo, da so vsi podatki, navedeni v tej prijavi točni in verodostojni ter se strinjamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev Občine Trebnje.  S potrditvijo (obkljukanim poljem) se strinjate z zgornjimi izjavami in z uporabo elektronskih komunikacij ter se odpovedujete vsem pravicam in zahtevam v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, ki zahtevajo originalni podpis.
  Kot potrdilo o oddaji zahtevka boste kopijo le-tega prejeli na vneseni elektronski naslov.


  Captcha
  Osebni podatki, poslani v tem spletnem obrazcu, bodo uporabljeni izrecno in samo za namen obdelave zadeve, zaradi katere nam podatke pošiljate. Zadeva je definirana na podlagi vaše oddane vloge in sklenjene pogodbe, s katero ste izrekli strinjanje k navedeni obdelavi podatkov. Osebni podatki ne bodo uporabljeni v nikakršne promocijske namene, Občina Trebnje pa bo osebne podatke skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.