Oskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo

V Občini Trebnje opravlja javno službo oskrbe s pitno vodo Komunala Trebnje d.o.o. V upravljanju ima vodovodni sistem Trebnje in Čatež.

Dejavnost oskrbe s pitno vodo obsega:

  • upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami,
  • redno in investicijsko vzdrževanje ter
  • zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode.

Poglavitna naloga podjetja je, da uporabnikom zagotovi kakovostno pitno vodo. Kot upravljavec skrbimo, da je pitna voda zdravstveno ustrezna in v skladu s predpisi.
Nad vsemi šestimi vodovodnimi sistemi opravljamo stalni nadzor, tako fizično kot preko daljinskega nadzora. Sistem nadzora omogoča stalen pregled nad dogajanjem na vodovodnem omrežju in tudi takojšnja popravila v primeru okvar.
Vzdrževanje vodovodnih sistemov ima velik pomen tudi za ohranjanje kakovosti pitne vode. Intenzivno odpravljanje napak, obnavljanje, sanacijska in redna vzdrževalna dela so pomembni ukrepi za zagotavljanje kakovostne pitne vode.

Vse podrobne informacije lahko dobite tudi na Komunali Trebnje d.o.o. - sektor vodooskrba in na spletni strani podjetja www.komunala-trebnje.si.

 

Občinske predpise s področja izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo najdete TUKAJ.
 

OBVESTILA IN OBJAVE

Načrt obveščanja o stanju vodooskrbe uporabnikov in poročilo o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Trebnje