Delovna telesa OS

Občinski svet lahko (poleg Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) ustanovi še eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo in delovno področje stalnih in občasnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje. Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Trebnje so:

  • komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
  • odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja,
  • odbor za družbene dejavnosti,
  • odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo,
  • odbor za proračun in finance,
  • komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo.

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

Špela Smuk

predsednica

DROT

2.

Franci Kepa

član

SDS

3.

Gregor Kaplan

član

Gibanje Svoboda

4.

Branko Longar

član

NSi

5.

Ana Moder

članica

SLS

6.

Vanja Jakopin

članica

DROT

7.

Leon Lobe

član

DROT

 

2. Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

mag. Gregor Kaplan

predsednik

Gibanje Svoboda 

2.

Vanja Jakopin

članica

DROT 

3.

Dejan Kastelic 

član

SLS 

4.

Branko Longar  

član

NSi 

5

Jože Avguštinčič 

član

SDS 

 

3. Odbor za proračun in finance

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

Blaž Pavlin  

predsednik

NSi 

2.

Miha Sever 

član

DROT 

3.

Nataša Klančar 

član

DROT 

4.

Blaž Ovnik 

član

DROT 

5.

Bogdana Brilj 

član

SDS 

 

4. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

Jože Avguštinčič 

predsednik

 SDS

2.

Dean Verbič 

član

DROT 

3.

Tevž Grandovec 

član

DROT 

4.

Darjan Slak  

član

DROT 

5.

Franc Brane Praznik 

član

Gibanje Svoboda 

6.

Milan Kastelic 

član

Nestrankarska lista 

7.

Tomaž Kukenberger 

član

SLS 

 

5. Odbor za družbene dejavnosti

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

Marko Šalehar

predsednik

DROT 

2.

Vanja Jakopin 

članica

DROT 

3.

Špela Smuk 

članica

DROT 

4.

Mateja Kozlevčar 

članica

DROT 

5.

Maja Trunkelj

članica

NSi 

6.

Franci Ostanek 

član

SDS 

7.

Radojka Udovič 

članica

Gibanje Svoboda 

 

6. Odbor za gopodarstvo, turizem in kmetijstvo

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

Ana Moder

predsednica

SLS

2.

Dean Verbič 

član

 DROT 

3.

Simon Erjavec

član

DROT

4.

Franci Ostanek

član

SDS

5.

Ignacij Kastelic

član

SDS

6.

Janez Bobnar

član

Gibanje Svoboda

7.

Marija Prosenik

članica

Nestrankarska lista

 

7. Uredniški svet Glasila občanov

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

Vanja Kovačič 

odgovorna urednica

DROT 

2.

Milan Žnidaršič 

član

SLS 

3.

Tanja Benedik  

namestnica urednice

Gibanje Svoboda 

4.

Vanja Štrumbelj 

članica

 Nestrankarska lista

5.

Petra Pust Smolič 

članica

NSi 

6.

Vida Hočevar  

članica

predstavnica romske skupnosti 

7.

  Anže Kepa 

član

SDS 

8.

 Danica Grandovec

članica

predstavnica občinske uprave

 

8. Komisija za podelitev priznanj

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

Marija Prosenik 

predsednica

Nestrankarska lista 

2.

Andreja Gorenc  

članica

Gibanje Svoboda 

3.

Nejc Matoh 

član

SLS 

4.

Leon Lobe 

član

DROT 

5.

 Saša Gognjavec  

članica

DROT 

6.

Tomaž Praznik 

član

DROT 

7.

Jože Avguštinčič 

član

SDS 

 

9. Komisija za mladinska vprašanja

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

 

član

 

2.

 

član

 

3.

 

član

 

4.

 

član

 

5.

 

član

 

6.

Andreja Gorenc 

članica

predstavnica članov OS

7.

Andreja Zupančič 

članica

 predstavnica članov OS 

 

10. Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti 

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

 

1.

Blaž Pavlin 

predsednik

predstavnik članov OS 

2.

Franci Ostanek 

član

predstavnik članov OS 

3.

Matej Breznik 

član

predstavnik članov OS 

4.

Vida Hočevar 

članica

predstavnica romske skupnosti 

5.

Andrej Grm 

član

predstavnik romske skupnosti 

6.

Gregor Urbič  

član

predstavnik KS Račje selo 

 

11. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1.

Leon Lobe, predstavnik Občinskega sveta - PREDSEDNIK 

2.

Robert Pavlin, predstavnik Komunale Trebnje d.o.o.

3.

Tilen Zupan, predstavnik PP Trebnje

4.

Blaž Vidmar, predstavnik občanov

5.

Franci Kravcar, predstavnik javnega zavoda vzgoje in izobraževanja

6.

Jože Trlep, predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov

7.

Rajko Florjančič, predstavnik Avto-moto društva Trebnje

8.

Boštjan Zajc, predstavnik Zdravstvenega doma Trebnje