10. april                           

Golievi dnevi (Spominski dan Pavla Golie)
23. Golievi dnevi 2019

 

 

8.-15. junij                                    

Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje   
52. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje                                                                                                                                                                                                                                

 

14.-16. junij

"Iz trebanjskega koša"

 

16. junij

Maraton Dana

 29. junij                                       

Baragovi dnevi (Spominski dan Friderika Ireneja Barage)

 

5.-6. julij 

ŠVIC Festival (Študentski vikend inteligence in cvička)

 

 /

TrebnjeRaj

 

30. avgust -

1. september

Slovo poletju

 

9. november

Razhodnja- zaključna prireditev tradicionalne
Levstikove poti od Litije do Čateža 

 

vsako soboto

Kmečka in rokodelska tržnica v Mestnem parku Trebnje

 

vsako soboto

 Ekološka tržnica v Mercator center Trebnje

   

 

 

   
   

 

 

Več aktualnih dogodkov