8. april                           

Golievi dnevi (Spominski dan Pavla Golie)
24. Golievi dnevi 2020

 

 

13.-20. junij                                    

Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje   
53. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje                                                                                                                                                                                                                                

 

12.-13. junij

48. teden cvička na 32. trebanjskem košu

 

14. junij

Maraton Dana

 26. junij                                       

Baragovi dnevi (Spominski dan Friderika Ireneja Barage)

 

24.-26. julij 

ŠVIC Festival (Študentski vikend inteligence in cvička)

 

 /

TrebnjeRaj

 

30. avgust -

1. september

Slovo poletju

 

14. november

Razhodnja- zaključna prireditev tradicionalne
Levstikove poti od Litije do Čateža 

 

vsako soboto

Kmečka in rokodelska tržnica v Mestnem parku Trebnje

 

vsako soboto

 Ekološka tržnica v Mercator center Trebnje

   

 

 

   
   

 

 

Več aktualnih dogodkov