Turistične informacije

Turistična agencija Interflash
Turistična agencija Interflash je turistična agencija z državno licenco, ki organizira lastne izlete, potovanja in druge turistične programe - tako za individualne goste kot za zaključene skupine. Vsa potovanja in izlete izvajajo skladno z Zakonom o turizmu ter so ustrezno zavarovani, temeljito pripravljeni, strokovno vodeni in izvedeni z največjo etično odgovornostjo.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Turistični vodniki z državno licenco iz občine Trebnje:

Maja Kos, Cankarjeva ulica 39, 8210 Trebnje
M: 040 377 285 
E: maja.zlatorog@gmail.com 

Jožefa Štrempfelj, Cesta 16, 8213 Veliki Gaber
T: 041 528 913 ali 07 30 46 509
E: jozi.strempfelj@gmail.com

_________________________________________________________________ 

Lokalni turistični vodniki: 

Maja Kos, Cankarjeva ulica 39, 8210 Trebnje
M: 040 377 285 
E: maja.zlatorog@gmail.com

Marjetka Uhan, Rodine pri Trebnjem 25, 8210 Trebnje
T: 07 34 66 050, 041 780 962
E: uhan-mak@siol.net

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER TREBNJE
Občina Trebnje
Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Sprejemna pisarna: (07) 348 11 00
Mobilni telefon: 030 717 267

Telefonska številka TIC-a: (07) 3481 128
Elektronski naslov: tic@trebnje.si
Internet strani: www.trebnje.si

DELOVNI ČAS

ponedeljek in torek:8.00-15.00

sreda:                    8.00-17.00

četrtek in petek:      8.00-14.00

 

DELOVNO PODROČJE
TIC opravlja v okviru svojih nalog predvsem naslednja dela:

 • sprejemanje obiskovalcev in nudenje brezplačnih informacij
 • zbiranje, urejanje in izmenjava informacij o turistični ponudbi občine Trebnje
 • zbiranje in usklajevanje datumov prireditev na celotnem območju občine Trebnje
 • oblikovanje in zagotavljanje celovite turistične ponudbe Občine Trebnje
 • oblikovanje in izvajanje promocijskih aktivnosti, materialov in programov
 • distribucija in trženje turističnih produktov
 • promocija in pospeševanje trženja celovite turistične ponudbe
 • vključevanje aktivnosti turističnih društev
 • spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občine
 • povezovanje in sodelovanje z nosilci turistične ponudbe na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni
 • pripravljanje in sodelovanje pri razvojnih ter promocijskih programih in projektih
 • oblikovanje turističnih produktov v območju občine ter širše regije
 • zbiranje ter obdelovanje statističnih podatkov in spremljanje gibanja turističnega prometa na območju občine Trebnje