Naravna dediščina

Temeniška dolina
Temeniška dolina obsega poplavno ravnico in nizek svet ob reki Temenici, ki ga obroblja zaobljeno Dolenjsko gričevje, ki na severu prehaja v Posavsko hribovje na jugu pa v Suho Krajino. Ponikalnica Temenica je ustvarila največjo slepo dolino v Sloveniji, predstavlja pa tudi izrazito mejo med alpskim in dinarskim svetom. 

Več...

Ponori reke Temenice pri Ponikvah
Temenica je najdaljša dolenjska ponikalnica, ki na svoji poti do izliva v reko Krko dvakrat ponikne, njena dolina pa velja za najdaljšo slepo dolino v Sloveniji. Izvira pod vasjo Javorje južno od Litije, v  zgornjem toku ima še alpske značilnosti, v spodnjem toku pa počasi prehaja v tipično kraško reko. Do ponorov pri vasi Ponikve teče  počasi in v mnogih zavojih večinoma po neprepustnih kamninah, tam pa prestopi na prepustne apnence in ponikne v več ponorih.

Več...

Velika in Mala jama 
Obe kraški jami, Velika in Mala jama, ležita južno od Trebnjega, na severni strani Bukovja v bližini Trebanjskega gradu in predstavljata del nekdaj obsežnega jamskega sistema. Med seboj se jami močno razlikujeta, kljub temu pa sta nastanka jam tesno povezana.

Več...