Naravna dediščina

Temeniška dolina

Temeniška dolina obsega poplavno ravnico in nizek svet ob reki Temenici, ki ga obroblja zaobljeno Dolenjsko gričevje, ki na severu prehaja v Posavsko hribovje na jugu pa v Suho Krajino. Ponikalnica Temenica je ustvarila največjo slepo dolino v Sloveniji, predstavlja pa tudi izrazito mejo med alpskim in dinarskim svetom. 

Ponori reke Temenice pri Ponikvah

Temenica je najdaljša dolenjska ponikalnica, ki na svoji poti do izliva v reko Krko dvakrat ponikne, njena dolina pa velja za najdaljšo slepo dolino v Sloveniji. Izvira pod vasjo Javorje južno od Litije, v  zgornjem toku ima še alpske značilnosti, v spodnjem toku pa počasi prehaja v tipično kraško reko. Do ponorov pri vasi Ponikve teče  počasi in v mnogih zavojih večinoma po neprepustnih kamninah, tam pa prestopi na prepustne apnence in ponikne v več ponorih.

Velika in Mala jama

Obe kraški jami, Velika in Mala jama, ležita južno od Trebnjega, na severni strani Bukovja v bližini Trebanjskega gradu in predstavljata del nekdaj obsežnega jamskega sistema. Med seboj se jami močno razlikujeta, kljub temu pa sta nastanka jam tesno povezana.

Ribnik Blato

Ribnik Blato se nahaja v vasi Blato pri Trebnjem in je nastal po sanaciji glinokopa propadle industrije keramičnih ploščic iz Račjega sela. Ni zaman stari rek »blato je zlato«. Ribiči in vaščani vasi Blato so vrnili življenje v »blata« - tako pravijo domačini temu mirnemu delu vasi.