Kultura

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie Trebnje je splošna knjižnica, ki svojo dejavnost opravlja na sedežu zavoda v Trebnjem in v krajevnih knjižnicah na Mirni, v Šentrupertu in Mokronogu, izpsojevališče pa ima tudi v Velikem Gabru.

Osrednja knjižnica Trebnje, kot ena izmed štirih enot, opravlja knjižnično dejavnost za prebivalce občine Trebnje. Je kraj srečevanja, dogodkov, prireditev in sodelovanja med ljudmi. Različni literarni večeri, svetovalne delavnice, strokovna in potopisna predavanja ter drugi projekti in programi za odrasle, pravljične urice in ustvarjalne delavnice za najmlajše, vse to omogoča vrsto priložnosti za raznoliko preživljanje prostega časa. 

Kontakt: 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
Tel: 07 348 21 12 (tajništvo);  07 348 21 11 (izposoja); 07 348 21 14 (nabava)
Faks: 07 348 21 12
E-pošta: knjiznica.trebnje@tre.sik.si

Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Trebnje

Poslanstvo Javnega sklada za kulturne dejavnosti je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočati dostopnost kulturnih vsebin v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, vključevanje vseh dejavnikov na področju kulture v kulturno mrežo, ustvarjati pogoje za medkulturni dialog in vključevanje v mednarodno sodelovanje v evropskem in svetovnem prostoru.  

Sklad organizira in posreduje kulturne prireditve, pripravlja seminarje, delavnice, tečaje, kolonije, izdaja revije in druge publikacije, na podlagi javnih razpisov in pozivov sofinancira kulturne projekte, manjše investicije v prostore in opremo ter podeljuje priznanja za izjemne dosežke in dolgoletno kulturno delo.

Sklad pripravlja programe in projekte na naslednjih kulturnih področjih: glasba: zborovstvo in instrumentalna glasba; gledališče in lutke; folklorni programi; etno programi; likovni programi: kiparstvo, slikarstvo, keramika; fotografija; film in video; sodobni ples; literatura; založništvo. 

Kulturno dejavnost na območju občine Trebnje pokriva Območna izpostava JSKD Trebnje, koordinatorica pa je Joži Sinur.

Kontakt:
Območna izpostava JSKD Trebnje
Kidričeva 2, 8210 Trebnje
Tel: 07/ 348 12 50
Faks: 07/ 348 12 51
E-pošta: oi.trebnje@jskd.si 

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, v kateri je urejena stalna zbirka del likovnih samorastnikov - naivcev, je bila ustanovljena leta 1971 in ima vsako leto obsežnejšo zbirko. Nastala je kot rezultat dejavnosti Tabora likovnih samorastnikov, ki je bil prvič organiziran leta 1968. Pri teh srečanjih je šlo v začetku za desetdnevna ter kasneje za sedemdnevna druženja umetnikov z namenom srečati se z drugimi umetniki, se pogovoriti o problemih ustvarjanja, izmenjati izkušnje ter ne nazadnje ustvarjati. V zgodovini Galerije likovnih samorastnikov Trebnje so imeli pomembno vlogo tudi saloni, ki so kmalu prerasli okvire jugoslovanskih meja in postali mednarodni.

Danes se galerija ponaša z zbirko, ki obsega okoli 1000 umetniških del, slik, reliefov in skulptur, ki jih je ustvarilo preko 270 umetnikov iz 40 držav, evropskih in držav ostalih celin sveta. 

Galerija ima stalno zbirko naivne umetnosti, poleg tega pa prireja tudi občasne razstave.

Kontakt: 
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
Goliev trg 1, 8210 Trebnje
Tel: 07 348 21 06, 07 348 21 00
Faks: 07 348 21 02, 07 348 21 07
e-mail: galerija@ciktrebnje.si