Osnovni podatki

PREGLED OSNOVNIH PODATKOV: 

Datum ustanovitve občine:  1.1.1995
Uradni list: 60/94 in 56/98
Število prebivalcev: 13.133 (stanje na dan 1. 1. 2020)
Površina občine:  163,3 km²
Število krajevnih skupnosti: 12
Število naselij:  133
Prostorskih okolišev: 182
Statistični okoliši: 145
Število hišnih številk: 4418
Število ulic:

48

   
Povezave: Uradne ure
  Vloge in obrazci
     Grb Občine Trebnje  

                                   

GEOGRAFSKI POLOŽAJ MESTA:  

45° 54' 28'' severne širine

15° 0' 37'' vzhodne dolžine

CESTE:

Lokalne ceste:  101,2 km

Kategorizirane javne poti: 200,05 km

JAVNO VODOVODNO OMREŽJE:

 415,1 km

upravljavec JP Komunala Trebnje

KANALIZACIJSKO OMREŽJE:

upravljavec JP Komunala Trebnje 

  
 

 

 

 

 

   

Viri podatkov:
Zavod RS za zaposlovanje, območna ENOTA Novo mesto 
Statistični urad RS 
Geodetska uprava RS 
Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva