Osnovni podatki

Županja: Mateja Povhe
  
Naslov:        OBČINA TREBNJE
   Goliev trg 5
8210 Trebnje
Regija: Jugovzhodna Slovenija
Telefon: 07-34-81-100
E-pošta obcina.trebnje@trebnje.si  
Spletna stran: www.trebnje.si
  
Matična številka: 5882958000
Davčna številka: SI 34728317
Transakcijski račun: IBAN SI56 0110 0010 0013 047, odprt pri Banki Slovenije   
  
Pravnoorganizacijska oblika: Lokalne skupnosti
Šifra dejavnosti (SKD): 84.110 Splošna dejavnost javne uprave
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
  
Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov: mag. Klavdija Tahan Križman, univ. dipl. prav.

 

Datum ustanovitve občine:  1.1.1995
Uradni list: 60/94 in 56/98
Število prebivalcev: 13.407 (SURS; 2021H2)
Površina občine:  163,3 km²
Število krajevnih skupnosti: 12
Število naselij:  133
Prostorskih okolišev: 182
Statistični okoliši: 145
Število hišnih številk: 4418
Število ulic: 48
  
Pomembne povezave: Uradne ure
Vloge in obrazci
Grb Občine Trebnje
  

Geografski položaj mesta:

45° 54' 28'' severne širine
15° 0' 37'' vzhodne dolžine
  
Ceste: Lokalne ceste:  101,2 km
Kategorizirane javne poti: 200,05 km
  
Javno vodovodno omrežje: 415,1 km
upravljavec JP Komunala Trebnje d.o.o.
  
Javno kanalizacijsko omrežje:  upravljavec JP Komunala Trebnje d.o.o.

 

Viri podatkov:

Zavod RS za zaposlovanje, Območna enota Novo mesto 
Statistični urad RS 
Geodetska uprava RS 
Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva