Garancijska shema za Dolenjsko

Garancijska shema za Dolenjsko je začela delovati leta 1999 in predstavlja instrument finančne vzpodbude za malo gospodarstvo, ki so ga država in lokalne skupnosti prenesle na nivo regije. Deluje na osnovi zelo enostavnega mehanizma; s svojim premoženjem nudi posojila in garancijo za zaprošeno posojilo.

Z izdajanjem garancij za posojila, ki jih posojilojemalci najamejo pri izbrani banki, želi Garancijska shema povečati dostopnost do posojil sektorju malega gospodarstva, saj je zavarovanje posojila še vedno eden izmed ključnih problemov za enote malega gospodarstva. Prednost take oblike financiranja pa predstavljajo tudi ugodne obrestne mere in manjši stroški najema posojila.

Osnovni cilj GSD je ustvarjanje ugodnih pogojev in novih delovnih mest za hitrejšo rast in razvoj podjetništva v občinah, vlagateljicah v GSD. Poleg Občine Trebnje v GSD vlagajo še MO Novo mesto, Občina Črnomelj, Občina Dolenjske Toplice, Občina Kočevje, Občina Kostel, Občina Loški Potok, Občina Metlika, Občina Mirna, Občina Mirna Peč, Občina Mokronog - Trebelno, Občina Semič, Občina Straža, Občina Šentjenej, Občina Šentrupert, Občina Škocjan, Občina Šmarješke Toplice, Občina Žužemberk.

Upravičenci do finančnih spodbud:

  • gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki se uvrščajo med mikro in majhne družbe,
  • zadruge,
  • zavodi,
  • fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo,
  • društva,
  • socialna podjetja.

 

Dodatne informacije 

Za vse dodatne informacije spremljajte spletno stran www.rc-nm.si ali kontaktirajte Natašo Derganc Štajdohar na telefonsko številko 07/ 33 72 987.

 

RAZPIS GARANCIJE IN POSOJILA GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO (GSD) 2023

Več informacij o GSD najdete tukaj.

Razpis najdete tukaj