Druge gospodarske in kmetijske nosilne ustanove

KMETIJSTVO

Kmetijsko gozdarska zbornica NM - Izpostava KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE Trebnje
Temeniška pot 1
8210 Trebnje
F: (07) 373 05 90

Ana Moder vodja izpostave
  T: (07) 346 06 70
  M: 051 687 818
  ana.moder@siol.net
   
Vinko Merzel terenski kmetijski svetovalec
  T: (07) 346 06 70
  M: 051 687 807
  vinko.merzel@siol.net
   

Anton Zupančič     

terenski kmetijski svetovalec
  T: (07) 346 06 73
  M: 051 687 819
  zupancic.tone@siol.net
   
Polonca Seničar terenska kmetijska svetovalka
  T: (07) 346 06 73
  M: 051 692 401
  polona.senicar@siol.net
   
Kontrolor    
  Delovno območje:    
Ivanka Anderlič Šentrupert, Trebnje    
  M: 031 378 766    

 

Povezave:

Kmetijsko gozdarska zbornica Novo mesto 

KGZS (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije)
 
MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Dunajska 56 - 58, Ljubljana)

ARSKTRP (Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja; Dunajska 160, Ljubljana)
 
FURS (Fitosanitarna uprava Republike Slovenije; Einspielerjeva 6, Ljubljana)
 

 

GOSPODARSTVO

Območna obrtno podjetniška zbornica Trebnje

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (Novi trg 11, Novo mesto)

GZS (Dimičeva ulica 13, Ljubljana)

Razvojni center Novo mesto d.o.o. (Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto)