Podatki o gospodarstvu in podjetja v občini

Občina Trebnje leži v kohezijski regiji Vzhodne Slovenije in je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Meri 163,3  km2 in se po površini med slovenskimi občinami uvršča na 34. mesto. Po zadnjih podatkih je v občini okoli 764 podjetij. Glede na velikost gospodarskih družb je v lokalnem okolju največ prisotnih podjetnikov posameznikov nato pa jim sledijo ostale gospodarske družbe predvsem družba z omejeno odgovornostjo.

 

Število gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Občini Trebnje (Vir: Ajpes, marec 2015) 

Družba z omejeno odgovornostjo – d.o.o.

260

Delniška družba d.d.

3

Družba z neomejeno odgovornostjo d.n.o.

2

Komanditna družba k.d.

3

Skupaj gospodarske družbe

268

Samostojni podjetniki in obrtniki

496

SKUPAJ

764