Lokalne volitve 2006


SPREJETI PREDPISI
 

1. Državna zakonodaja

2. Občinski predpisi

29.08.2006 Sklep o podaljšanju roka za vložitev kandidatur za volitve v svet krajevne skupnosti ÄŒatež

16.08.2006 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mokronog - Trebelno

16.08.2006 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Šentrupert

11.08.2006 Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje

08.08.2006 Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

28.07.2006 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Trebnje

28.07.2006 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Mokronog - Trebelno

28.07.2006 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Šentrupert

28.07.2006 Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
 


ROKOVNIK ZA IZVEDBO VOLILNIH OPRAVIL

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov Krajevnih skupnosti občine Trebnje, ki bodo 22.10.2006 

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve župana, članov občinskega sveta občine Mokronog - Trebelno, ki bodo 22.10.2006
 

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve župana, članov občinskega sveta občine Šentrupert, ki bodo 22.10.2006 
 


OBRAZCI PODPORE

LV1 - PODPORA KANDIDATURI ZA ŽUPANA
 

LV2 - PODPORA KANDIDATURI ZA ÄŒLANA OBÄŒINSKEGA SVETA OZIROMA LISTI KANDIDATOV ZA VOLITVE ÄŒLANOV OBÄŒINSKEGA SVETA

NAVODILO O OBRAZCIH - SLOVENSKO


SKLEPI O DOLOÄŒITVI VOLIŠÄŒ IN OBMOÄŒIJ VOLIŠÄŒ

Sklep o določitvi volišč in območij volišč v občini Trebnje

Sklep o določitvi volišč in območij volišč v občini Mokronog - Trebelno

Sklep o določitvi volišč in območij volišč v občini Šentrupert
 


OBRAZCI ZA VLOŽITEV KANDIDATUR