Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Ima 21 članov, od tega enega predstavnika romske skupnosti, ki se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno. 

Povezave:

 

DROT - ZA RAZVOJ

Zap.št

Ime in priimek

1

Mateja Povhe 

2

Saša Gognjavec

3

Simon Erjavec 

4

Leon Lobe

5

Miha Sever

6

Špela Smuk

 

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Zap. št

Ime in priimek

1

Franci Kepa

2

Jože Avguštinčič

3

Bogdana Brilj 

4

Franci Ostanek

 

SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Zap. št

Ime in priimek

1

dr. Jože Korbar

2

Ana Moder

3

Blaž Ovnik 

 

ŽUPANOVA LISTA 

Zap. št

Ime in priimek

1

Nada Pepelnak 

2

Andrej Jevnikar

3

Silvo Zupančič

 

NSi - NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI

Zap. št

Ime in priimek

1

Branko Longar 

 

SD - SOCIALNI DEMOKRATI 

Zap.št

Ime in priimek

1

 Vinko Ribič

 

SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA

Zap. št

Ime in priimek

1

Branko Veselič 

 

ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVICA- DEMOKRATIČNA STRANKA DELA

Zap. št

Ime in priimek

1

Darko Pekolj 

 

PREDSTAVNIK ROMSKE SKUPNOSTI

Zap. št

Ime in priimek

1

/

 

Povezave:

Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje (sprejet 30. 7. 2014)

Statut Občine Trebnje (sprejet 9. 4. 2014)