Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Ima 21 članov, od tega enega predstavnika romske skupnosti, ki se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno. 

Povezave:

 

DROT - ZA RAZVOJ

Zap.št

Ime in priimek

1

Mija Benedičič  

2

mag. David Klarič

3

Mateja Povhe

4

Špela Smuk

5

 

6

Marija Zupančič

 

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Zap. št

Ime in priimek

1

Franci Kepa

2

Franci Ostanek

 

SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Zap. št

Ime in priimek

1

dr. Jože Korbar

2

Nataša Verbič

3

Alojz Špec

 

ŽLN - ŽUPANOVA LISTA NAPREJ

Zap. št

Ime in priimek

1

Miran Candellari

2

Milan Dragan

 

NSi - NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI

Zap. št

Ime in priimek

1

Štefanija Gliha 

2

Brigita Murn

 

SD - SOCIALNI DEMOKRATI 

Zap.št

Ime in priimek

1

Nino Zajc 

 

SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA

Zap. št

Ime in priimek

1

Branko Veselič

2

Stanislav Šlajpah 

 

DSD - DEMOKRATIČNA STRANKA DELA

Zap. št

Ime in priimek

1

mag. Gregor Kaplan

 

DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

Zap. št

Ime in priimek

1

Mirko Gliha

 

PREDSTAVNIK ROMSKE SKUPNOSTI

Zap. št

Ime in priimek

1

Matija Hočevar

 

Povezave:

Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje (sprejet 30. 7. 2014)

Statut Občine Trebnje (sprejet 9. 4. 2014)