IMENIK ZAPOSLENIH NA OBČINSKI UPRAVI TREBNJE  (stanje na dan 1.1.2019) 

Priimek in ime

Številka

Mobilni

Naslov e-pošte

Oddelek/referat

 

Direktor Pirc Janez

07 34 811 02

051 329 329

direktor_ou@trebnje.si

OSZ*

 

Zupančič Mateja

07 34 811 43

041 272 027

mateja.zupancic@trebnje.si

OSZ

 

Perc Andreja 

07 34 811 04

041 782 170

andreja.perc@trebnje.si 

OSZ

 

Koračin Gorazd

07 34 811 14

 

pravna.sluzba@trebnje.si

OSZ

 

Zadnik Vanda

07 34 811 44

 

vanda.zadnik@trebnje.si

OSZ

 

Blagovič Huč Aleksandra 

07 34 811 30

 

sprejemna.pisarna@trebnje.si

OSZ

 

Podržaj Nastja

07 34 811 00

 

podrzaj nastja@trebnje.si

OSZ

 

 

 

 

obcina.trebnje@trebnje.si

OSZ

 

Jošt Monika - pripr. 

07 34 811 18

 

splosne.zadeve@trebnje.si

OSZ

 

 

 

Niko Avguštinčič-inšpektor

07 34 982 72

040 672 906

niko.avgustincic@mokronog-trebelno.si

SOU*

 

 

 

Starič Irena 

07 34 811 47

041 315 178

irena.staric@trebnje.si 

RP*

 

Pirnat Anita

 

 

referat.proracun@trebnje.si

RP

 

Kapus Graberski Katja

07 34 811 36

 

katja.graberski@trebnje.si

RP

 

Volk Mandelj Mateja 07 34 811 35  

mateja.volk@trebnje.si

RP  
Strmole Anja  07 34 811 22  

anja.strmole@trebnje.si

RP  

Peterle Irena 

 07 34 811 20

 

racunovodstvo_ks@trebnje.si

RP

 

 

 

 

 

 

 

           

Žužek Irena 

07 34 811 24

031 770 000

irena.zuzek@trebnje.si

ODGK*

 

Šalehar Majda

07 34 811 33

 

majda.salehar@trebnje.si

ODGK

 

Stritar Aleksandra

07 34 811 26

 

aleksandra.stritar@trebnje.si

ODGK

 

Kek Silva

07 34 811 38

 

silva.kek@trebnje.si

ODGK

 

     

 

   

Zakrajšek Janez

07 34 811 10

031 574 966 

janko.zakrajsek@trebnje.si

OOPI*

 

Šušterčič Vida

07 34 811 46

031 744 432

vida.sustercic@trebnje.si

OOPI

 

Bitenc Matija

07 34 811 48

051 311 358 

matija.bitenc@trebnje.si

OOPI

 

Gorenc Darja

07 34 811 08

 

darja.gorenc@trebnje.si

OOPI

 

Fink Janja 

07 34 811 45

 

janja.fink@trebnje.si

OOPI

 

Potrbin Eva - pripr. 

07 34 811 39

 

okolje.prostor@trebnje.si

OOPi

 

Vavtar Nives

07 34 811 37

 

urbanizem@trebnje.si

OOPI

 

Sara Uhan

07 34 811 16

 

sara.uhan@trebnje.si

OOPI

 

 

*OSZ = Oddelek za splošne zadeve

*SOU = Skupna občinska uprava

*RP = Referat za proračun

*ODGK = Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti 

*OOPI = Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo


Navedeni elektronski naslovi javnih uslužbencev so namenjeni zgolj komunikaciji s posamezno osebo v občinski upravi. Za uradno posredovanje vlog in dopisov, morajo stranke uporabljati uradni elektronski naslov občine: obcina.trebnje@trebnje.si