Znane osebnosti

Naše kulturne korenine so razvejane in bogate, na pokrajinsko pestrem odru občine Trebnje pa so v preteklosti ustvarjali, se kalili in ga bogatili številni ljudje. Daljši opisi njihovih življenjskih poti so v opisu posamezne KS (Predstavitev občine → Krajevne skupnosti), ki je navedena za imenom. 

Vidnejše  sledove svojega življenjskega dela so v občini Trebnje pustili:

 • stavbar in rezbar Ivan Albertal (1. polovica 17. stoletja) – KS Trebnje,
 • zdravnik Janez Verbič  (1768 – 1849) – KS Trebnje,
 • orglavec, učitelj in ljudski pevec Matija Tomšič (1783 – 1850) – KS Trebnje,
 • prepesnjevalec in duhovnik Janez Strel (1790 – 1847) – KS Trebnje,
 • misijonar in jezikoslovec Friderik Irenej Baraga (1797 – 1868) – KS Knežja vas,
 • duhovnik in pisatelj Jožef Rozman Trebanjski (1801 – 1871) – KS Trebnje,
 • Sestra in pomočnica misijonarja Friderika Ireneja Barage Antonija Höffern pl., rojena Baraga (1803 – 1871) – KS Knežja vas,
 • župnik in eden izmed naših prvih narodopiscev  Jurij Kobe (1807 – 1858) – KS Čatež,
 • odvetnik in organizator političnega življenja Jožef Rosina (1810 – 1889) – KS Veliki Gaber,
 • orglarski mojster Janez Mandlin (1818 – 1891) – KS Trebnje,
 • učitelj, pesnik, politik in trebanjski župan Emanuel Tomšič (1824 – 1881) – KS Trebnje,
 • pesnik, župnik in dekan Matej Frelih (1828 – 1892) – KS Trebnje,
 • mati generala in pesnika Rudolfa Maistra Franja Tomšič (1834 – 1922) – KS Trebnje,
 • gradbeni inženir Franc Tomšič (1838 – 1917) – KS Trebnje,
 • folklorist in prevajalec Leopold Gorenjec (1840 – 1886) – KS Šentlovrenc,
 • podobar Karel Poglajen (1841 – 1890) – KS Trebnje,
 • slikar Peter Prijatelj (1844 – 1871) – KS Trebnje,
 • sodnik in astronomski pisatelj Viljem Ogrinc (1845 – 1883) – KS Trebnje,
 • pesnica, pripovednica in narodna delavka Matilda Tomšič – Sebenikar (1847 – 1933) – KS Trebnje,
 • zbiratelj umetnin in starin Karel Friderik Jožef Strahl (1850 – 1929) – KS Trebnje,
 • generalmajor Ivan Lavrič (1850 – 1941) – KS Šentlovrenc,
 • fizik Ignac Klemenčič (1853 – 1901) – KS Štefan,
 • duhovnik, risar in publicist Franc Zorec (roj, 1854) – KS Veliki Gaber,
 • strokovnjak za cerkveno govorništvo Franc Prpar (1855 – 1916) – KS Dobrnič,
 • zgodovinar in etnograf Ivan Feliks Šašelj (1859 – 1944) – KS Šentlovrenc, 
 • pravnik in politik Dragotin Treo (1863 – 1935) – KS Knežja vas,
 • duhovnik in misijonar Alojzij Kastigar (roj. 1863) – KS Dobrnič,
 • mladinski pisatelj, dramatik in risar Fran Rojec (1867 – 1939) – KS Sela pri Šumberku,
 • pravnik Oton Papež (1867 – 1940) – KS Trebnje,
 • veterinar in politik Janko Rajer (1872 – 1943) – KS Dolenja Nemška vas,
 • pesnik Franjo Neubauer (1872 – 1945) – KS Veliki Gaber,
 • publicistka in urednica Ema Peče (1873 – 1965) – KS Trebnje,
 • učiteljica, publicistka in prevajalka ter aktivistka za pravice žensk Minka Govekar – Vasič (1874 – 1950) – KS Trebnje,
 • scenograf, igralec, pevec in organizator Šentjakobskega odra v Ljubljani Rudolf Binter (1876 – 1929),
 • pripovednik in publicist Ivan Zorec (1880 – 1952) – KS Veliki Gaber,
 • pravnik in publicist Ivan Vasič (1882 – 1967) – KS Trebnje,
 • pesnik, akademik, dramatik, dramaturg, prevajalec in ravnatelj Drame Pavel Golia (1887 – 1959) – KS Trebnje,
 • strokovni pisatelj in strokovnjak za konje Valdemar Seunig (1887 – 1976) – KS Trebnje,
 • pravnik in pisec člankov Adolf Golia (roj. 1889) – KS Trebnje,
 • pisateljica, učiteljica, prevajalka in novinarka Marija Kmet (1891 – 1974) – KS Šentlovrenc,
 • novinar, terminolog in lektor Lavoslav Struna (1898 – 1973) – KS Trebnje,
 • ginekolog Pavel Pehani (1899 – 1964) – KS Trebnje,
 • biolog in zdravnik Hubert Pehani (1900 – 1955) – KS Trebnje,
 • skladatelj, dirigent in pedagog Srečko Koporc (1900 – 1965) – KS Dobrnič,
 • slavist, zgodovinar in publicist Bogo Teply (1900 – 1979) – KS Velika Loka,
 • zdravnik in začetnik sodobnega zdravstva v Temeniški in Mirnski dolini Jože Pavlin (1901 – 1971) – KS Trebnje,
 • narodni heroj Jože Slak Silvo (1902 – 1943) – KS Svetinja,
 • rudarski strokovnjak Ermin Teply (1902 – 1991) – KS Velika Loka,
 • slovenski botanik in algolog Jože Lazar (1903 – 1975) – KS Dobrnič,
 • starosta slovenske kemije Marija Perpar (1904 – 1990) – KS Dobrnič,
 • jezikoslovec in leksikograf France Tomšič (1905 – 1975) – KS Trebnje,
 • teolog in publicist Ignac Škoda (1909 – 1982) – KS Čatež,
 • pesnik, urednik in prevajalec Severin Šali (1911 – 1992) – KS Dobrnič,
 • narodni heroj Ivan Kavčič Nande (1913 – 1943) – KS Sela pri Šumberku,
 • zdravnik, ki se je boril za napredne ideje človeštva ter politično in ekonomsko osvoboditev naroda Peter Držaj  (1913 – 1944) – KS Veliki Gaber,
 • telesnovzgojni delavec in publicist Edi Serpan (roj. 1913) – KS Trebnje,
 • vojaški poveljnik in narodni heroj Vinko Simončič – Gašper (1914 – 1944) – KS Čatež,
 • teolog Joseph Gole (roj. 1916) – KS Dobrnič,
 • politik in gospodarstvenik Miloš Brelih (1916 – 2002) – KS Trebnje,
 • pisatelj, filmski scenarist in režiser Milan Guček (1917 – 1986) – KS Dobrnič,
 • družbenopolitična delavka Mara Rupena Osolnik (1918 – 2003) – KS Trebnje,
 • agronom Anton Zorc (1918 – 2000) – KS Čatež,
 • vrhunska sopranistka Vilma Bukovec (roj. 1920) – KS Trebnje,
 • prvi nadškof in metropolit v samostojni Sloveniji Alojzij Šuštar (1920 – 2007) – KS Trebnje,
 • pravnik in pisatelj Bogdan Osolnik (1920) – KS Trebnje,
 • utemeljitelj športnega življenja v Trebnjem Nace Bukovec (1921 – 2007) – KS Trebnje,
 • urednik, pesnik in prevajalec Ivan Skušek (1923 – 1976) – KS Trebnje,
 • novinar in kulturni delavec Ivo Tavčar (1924 – 2005) – KS Trebnje,
 • predmetni učitelj zgodovine in v svojem času osrednja kulturna osebnost v občini Trebnje France Režun(1926 – 2002) – KS Trebnje,
 • sodnik in ustanovitelj Galerije likovnih samorastnikov Janez Gartnar (roj. 1928) – KS Trebnje,
 • gledališki in filmski igralec Dare Ulaga (1931 – 1987) – KS Trebnje,
 • dramska igralka in nosilka Borštnikovega prstana Iva Zupančič (roj. 1931) – KS Svetinja,
 • jezikoslovec in leksikolog France Novak (roj. 1934) – KS Svetinja,
 • kemik in univerzitetni profesor Miha Japelj (roj. 1935) – KS Trebnje,
 • utemeljitelj sodobnega gospodarstva v Trebnjem Ivan Gole (roj. 1936) – KS Trebnje,
 • vrhunska ekonomistka in univerzitetna profesorica Slavka Kavčič (roj. 1938) – KS Trebnje,
 • učitelj, likovni samorastnik, ilustrator in oblikovalec Lucijan Reščič (1946 – 2003) – KS Trebnje
 • ter glavna direktorica Trima Trebnje Tatjana Fink (roj. 1957) – KS Dolenja Nemška vas.

 

Vir:
Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline, 2010

Avtorica: Alja Rabzelj