Nadomestne volitve predstavnika romske skupnosti 2021

Nadomestne volitve člana Občinskega sveta Občine Trebnje, predstavnika romske skupnosti

 

Razpis nadomestnih volitev objavljen v Uradnem listu RS

Rokovnik

Sklep o določitvi volišč

 

Obrazci za kandidaturo:

Kandidatura za OS Romi

Soglasje kandidata za OS Romi

Navodilo o obrazcih dajanja podpore volilcev_lokalne volitve 2018

Obrazec podpore_lokalne volitve

 

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko do 21. 11. 2021 oddajo Posebni občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov (volilni odbor za predčasno glasovanje in volilni odbor za glasovanje v nedeljo 16. 1. 2022).

Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur obvestil volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov o katerem se glasuje na volišču, za katerega bo imenovan volilni odbor.

Soglasje kandidata 2022 za delo v VO za 16.1.2022

Soglasje kandidata 2020 za delo v VO predcasno glasovanje

 

 

KONČNO POROČILO O IZIDU GLASOVANJA NA NADOMESTNIH VOLITVAH ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA, PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI V OBČINI TREBNJE, DNE 16. 1. 2022