Nadomestne volitve predstavnika romske skupnosti 2020

Številka: 040-9/2019-51

Datum: 1. 4. 2020

 

NASLOVNIKOM PO SEZNAMU

 

ZADEVA:       OBVESTILO O RAZVELJAVITVI RAZPISA NADOMESTNIH VOLITEV ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Posebna občinska volilna komisija Občine Trebnje na 1. dopisni seji dne 31. 3. 2020 sprejela Sklep o razveljavitvi razpisa nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Trebnje, predstavnika romske skupnosti.

S sklepom se zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) razveljavlja razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Trebnje, predstavnika romske skupnosti (Uradni list RS, št. 14/20), ki so bile razpisane za nedeljo, 17. 5. 2020.

Sklep bo predvidoma 3. 4. 2020 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem njegove objave bodo prenehali teči vsi roki za izvedbo volilnih opravil za omenjene nadomestne volitve.

O ponovnem razpisu nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Trebnje, predstavnika romske skupnosti, boste obveščeni. 

Lepo pozdravljeni!

 

Pripravil:

Gorazd Koračin

namestnik tajnice

Posebne občinske volilne komisije

Občine Trebnje

 

Andrej Miklič

predsednik

Posebne občinske volilne komisije

Občine Trebnje

 

 

Vročiti:

-       Ministrstvo za notranje zadeve (gp.mnz@gov.si)

-       Ministrstvo za javno upravo (gp.mju@gov.si)

-       Državna volilna komisija (gp.dvk@dvk-rs.si)

-       Območna geodetska uprava Novo mesto (ogu.gunome@gov.si)

-       Upravna enota Trebnje (ue.trebnje@gov.si)

-       Komisija romske skupnosti (na elektronski naslov predsednice)

-       Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Trebnje (gpcsd.treb@gov.si)

-       Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti (na elektronski naslov predsednika)

-       Romsko društvo Romano Drom (romanodro@yahoo.com)

-       Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti Občinske uprave Občine Trebnje (irena.zuzek@trebnje.si)

Vložiti:

-       v spis

Priloženo:

-       Sklep o razveljavitvi razpisa nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Trebnje, predstavnika romske skupnosti, št. 040-9/2019

 

OBVESTILO O RAZVELJAVITVI RAZPISA NADOMESTNIH VOLITEV

SKLEP O RAZVELJAVITVI RAZPISA NADOMESTNIH VOLITEV

SKLEP O RAZVELJAVITVI RAZPISA NADOMESTNIH VOLITEV ČLANA - UR. L. RS ŠT. 43/20

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ZADEVA:  OBVESTILO O RAZPISU NADOMESTNIH VOLITEV PRIPADNIKA ROMSKE SKUPNOSTI

 

Spoštovani,

V skladu s sklepi Posebne občinske volilne komisije vas seznanjamo s postopki za izvedbo nadomestnih volitev pripadnika romske skupnosti v Občini Trebnje.

V skladu z določbami zakonodaje s tega področja je Posebna Občinska volilna komisija Občine Trebnje v ponovljenem postopku izdala Sklep o razpisu nadomestnih volitev  za člana Občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/20.

Nadomestne volitve bodo v nedeljo, 17. maja 2020.

Dan, od katerega tečejo volilna opravila, pa je 12. marec 2020.

Posebna občinska volilna komisija  je sprejela tudi rokovnik, ki ga prilagamo in tudi sklep o določitvi volišča na dan glasovanja, ki bo v Večnamenskem romskem centru v Vejarju - kontejner CSD.

Predčasne volitve bodo potekale v prostorih Občine Trebnje - velika sejna soba v sredo, 13. maja 2020, od 7. 00 do 19.00 ure.

Kandidate za člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti določijo volivci- pripadniki romske skupnosti v občini na način, da vsakega kandidata podpre najmanj 15 volivcev. En volivec lahko podpre le enega kandidata.

Podpore (Obrazec LV-3) se morajo potrditi na Upravni enoti Trebnje in te potrjene podpore je treba priložiti kandidaturi.

Dajanje podpor na predpisanem obrazcu poteka  od 12. 3. 2010 do 18. 4. 2020 (do zaključka delovnega časa)  na Upravni enoti Trebnje.

Skrajni rok za oddajo kandidatur je četrtek, 18. april 2020, do 19. ure, na sedežu Posebne volilne komisije, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

Obveščamo vas z namenom, da v skladu s svojimi pristojnostmi izvedete dejanja, ki bi prispevala, da se nadomestne volitve lahko uspešno izvedejo in objavite obvestilo na vidnem mestu.

Vsi potrebni obrazci so  na voljo tudi na spletni strani Občine Trebnje: https://www.trebnje.si/

 

Informacije glede izvedbe volitev dajeta:

Vanda Zadnik, tajnica POVK, tel. 348 11 44 in

Gorazd Koračin, namestnik tajnice POVK, tel. 348 11 14.

 

Lep pozdrav.

 

Pripravila:

Vanda Zadnik

tajnica POVK

Andrej Miklič, l.r.

predsednik POVK

 

Posredovati:

- Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti

 (predsednik Leon Lobe leon.lobe@gmail.com)

- Romsko društvo Romano Drom, romanodro@yahoo.com

- Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Trebnje, gpcsd.treb@gov.si

 

Priloga:

-Sklep o razpisu nadomestnih volitev

-Rokovnik

-Sklep o določitvi volišč

-Obrazci podpora (LV-3)

-Soglasje kandidata

-Obrazec- vložitev kandidature

 

 

OBVESTILO O RAZPISU NADOMESTNIH VOLITEV 

RAZPIS NADOMESTNIH VOLITEV 17.5.2020

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ

ROKOVNIK 3.3.2020

OBRAZCI PODPORE LV-3-SLO

KANDIDATURA ZA OS - ROMI 17.5.2020

SOGLASJE KANDIDATA ZA OS - ROMI 17.5.2020