Izjava o dostopnosti

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.trebnje.si.

Občina Trebnje se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralniki zaslona, brajeva vrstica),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem,
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje fotografij in drugih slikovnih gradiv z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče www.trebnje.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih neskladnosti oziroma izjem. 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.trebnje.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • nekateri programsko generirani dokumenti (na primer: letna poročila),
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • organigram,
 • manjše število fotografij in drugega slikovnega gradiva še ni opremljenega z opisi oziroma še nimajo nadomestnega besedila,
 • videoposnetki nimajo podnapisov, nadzor krmiljenja ni optimiziran in je odvisen od drugih spletišč (na primer: YouTube); videoposnetki sej Občinskega sveta Občine Trebnje nimajo podnapisov, so pa napisani in javno objavljeni zapisniki sej, v zadnjem obdobju v berljivi PDF obliki zapisa.

Gre za vsebine, ki po večini morajo biti objavljene v skladu z drugimi predpisi, vendar bi njihova predelava glede na finančne vire in notranjo organizacijo ter ocenjene stroške in koristi Občine Trebnje v primerjavi z ocenjenimi koristmi za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti, za Občino Trebnje pomenila nesorazmerno breme. Vsebine se nanašajo na manjše in ozko specializirane skupine uporabnikov spletišča www.trebnje.si, med katerimi do sedaj še nismo zaznali težav z dostopnostjo. Kljub temu se na Občini Trebnje vseskozi trudimo, da bi bile vse naše vsebine čim bolj prilagojene uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 23. septembra 2020 po metodi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana in posodobljena 6. marca 2024.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.trebnje.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter zaprosila za posredovanje informacij v dostopni obliki lahko pošljete po:

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan, skupaj z razlogi za zakasnitev odgovora.

V stik z Občino Trebnje lahko stopite tudi s klicem na telefonsko številko 07 34 81 100.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zaprosilo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po:

V stik z Inšpektoratom Republike Slovenije za informacijsko družbo lahko stopite tudi s klicem na telefonsko številko 01 55 55 848.