Poslovne cone v občini Trebnje

Na območju občine Trebnje so štiri poslovne cone.

Industrijska cona Trebnje razpolaga s komunalno opremljenim zemljiščem, ki je pripravljeno za nadaljnje investicije, saj so na njem omogočeni priključki do osnovne infrastrastrukture za opravljanje različnih dejavnosti.

Tudi v ostalih conah so na podlagi sprejetih prostorskih aktov poleg obstoječih podjetij načrtovana zemljišča za opravljanje različnih poslovnih dejavnosti, ki pa še niso komunalno opremljena, lastniška struktura pa je za enkrat neurejena.  

Do posameznih informacij glede posamezne poslovne cone se lahko obrnete na Občino Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, telefonska številka 07 / 348 11 00 ali elektronski naslov obcina.trebnje@trebnje.si

  • Industrijska cona TREBNJE

  • Obrtna cona TREBNJE

  • Poslovna cona BIČ

  • Gospodarska cona GRM

 

Dodatne informacije o poslovnih conah: Poslovne cone, Jugovzhodna Slovenija, Trebnje