Projekt BA-ČI

Na drugem Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2017 - EKSRP je bila potrjena tudi operacija Eno je potrebno – Baraga in čipka kot sodelovanja (BA-ČI), ki jo je prijavila Občina Trebnje v partnerstvu s Kulturni društvom Trebnje, sekcijo klekljarska skupina Žnurce. 

Operacija je lokalno društveno dejavnost klekljanja in ustvarjanja čipke, ki je dediščinska, vendar ne izključno vezana na lokalno okolje, povezala z bogato lokalno dediščinsko zapuščino Ireneja Friderika Barage, skozi povezavo pa razvila inovativen program medgeneracijskih delavnic za izboljšanje socialnega vključevanja različnih ranljivih skupin in hkrati razvila tri inovativne lokalne produkte. Namen delavnic izhaja iz Baragovega vodilnega gesla »Eno je potrebno«, in sicer implicira, da je potrebna le medsebojna prostovoljna pomoč, druženje in predajanje znanja ter trud za socialno vključenost ranljivih skupin, ki so bile v Baragovem času Indijanci, danes pa so to starejši, mladi, ženske, Romi itd. S to aktivnostjo smo odgovorili na potrebo območja po razvoj programov za aktivno preživljanje prostega časa in po povezovanju generacij.

Predlagana operacija zaradi široke prepoznavnosti imena in pomena slovitega F. I. Barage in potenciala, ki ga le-ta nosi za razvoj kulturnega turizma v občini, obsega tudi razvoj treh novih inovativnih produktov, povezanih z lokalnim okoljem, z namenom ohranjanja in revitalizacije snovne in nesnovne kulturne dediščine občine ter z namenom dviga prepoznavnosti območja.

Kot prvi inovativen produkt je bila v sodelovanju z zunanjim izvajalcem razvita Baragova rezina z detajlom čipke.

Kot drugi inovativen produkt se smatra glavna razstava Baragovo življenje, vpeto v čipko, ki je bila najprej postavljena in odprta v Baragovi galeriji v Trebnjem, v drugi polovici projekta pa je razstava gostovala v Žužemberku, Dolenjskih Toplicah in Stični. Razstavni eksponati - čipke so izdelane s strani KD Trebnje, sekcije Žnurce, čemur je bilo namenjeno izredno veliko število ur dela, delno pa so bili eksponati naročeni tudi pri zunanjih izvajalcih.

Kot tretji inovativen produkt se smatra zbornik črtic o Baragi, ki je rezultat objavljenega literarnega natečaja, pripravljenega in koordiniranega s strani zunanjega strokovnega izvajalca. 

S temi aktivnostmi smoodgovorili na potrebo območja po promociji območja, plasiranju blagovnih znamk na trg in potrebo po ohranjanju dediščine. Vse o projektu izveste tudi v končnem zborniku.

Sodelujoči:

Prijavitelj:     Občina Trebnje
Partner:         Kulturno društvo Trebnje, sekcija Klekljarska skupina Žnurce

Trajanje operacije: september 2018 – november 2019.

Predvidene aktivnosti:

 • Koordinacija in vodenje.
 • Promocija in obveščanje javnosti.
 • Razvoj in promocija Baragove rezine.
 • Razvoj celostne podobe operacije in oblikovanje in tisk promocijskega materiala.
 • Medgeneracijske klekljarske delavnice.
 • Izvedba literarnega natečaja na temo Barage.
 • Potopisno predavanje z otvoritvijo razstave slik in replik predmetov Po Baragovi poti v dvorani STIK, Trebnje.
 • Predavanje o nastanku Baragovega logotipa z otvoritvijo razstave Baraga in knjige v KPGT, Trebnje.
 • Otvoritev razstave Glina, Baraga in čipka v DSO Trebnje.
 • Otvoritev glavne razstave Baragovo življenje vpeto v čipko v Baragovi galeriji.
 • Gostovanje glavne razstave Baragovo življenje vpeto v čipko v Žužemberku, Dolenjskih Toplicah, Stični.

Predvideni rezultati operacije:

 • 1 razvit inovativen program za medgeneracijsko povezovanje – program medgeneracijskih klekljarskih delavnic
 • 10 izvedenih delavnic (4 x v Trebnjem, 1 x v Žužemberku, 1 x v Dolenjskih Toplicah, 1 x v Ivančni Gorici in 1 x v Stični)
 • 50 udeležencev na delavnicah (5 udeležencev/delavnico)
 • 3 novo razviti produkti povezani z lokalnim okoljem (Baragova rezina, razstava Baragovo življenje, vpeto v čipko in zbornik s črticami kot rezultat literarnega natečaja)

Objave o projektnih aktivnostih si lahko preberete na spodnji povezavah: