Katalog urbane opreme Trebnje

Občinski svet Občine Trebnje je na svoji 28. redni seji, 21. februarja 2018, s sklepom sprejel priporočilo, da se katalog urbane opreme uporablja za mesto Trebnje, razen če ni določeno drugače s prostorskimi akti ali drugimi projekti. 

KATALOG URBAN OPREME v občini Trebnje najdete TUKAJ.