Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje

 

S 1.8.2016 je pričel delovati Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje. Skupni organ soustanoviteljic ima sedež na Taborski cesti 1, 1290 Grosuplje, kjer ima tudi delovne prostore.

 

Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje kot skupni organ občin ustanoviteljic opravlja naslednje naloge na področju nacionalnih in EU razpisov :

-           spremlja razpise iz področja gospodarskih in negospodarskih javnih služb, urejanja prostora ter varovanja okolja, pripravlja oziroma identificira projekte;

-           pripravlja projekte za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih institucij oziroma ustanov;

-           pripravlja in spremlja projekte za potrebe javnih služb, prostorskega načrtovanja in varstva okolja;

-           pripravlja splošne akte s tega področja.

Vodja:

Jasmina Selan

Tel: 01/788-87-59

 

Koordinatorji projektov:

Simon Kastelic

Tjaša Pleško

 

E-mail: mrc@grosuplje.si

Spletna stran: www.mrc-eu.si

 

Odlok o ustanovitvi medobčinskega razvojnega centra (MRC)

Predstavitev Trebnje MRC

 http://www.mrc-eu.si/novice/europe-goes-local1

NOVICE: 

Delovni sestanek MRC-ja z Regionalno agencijo za razvoj vzhodne Srbije (RARIS) v Trebnjem

V sredo, 15. marca 2017, je ekipa Medobčinskega razvojnega centra na delovnem obisku sprejela predstavnike RARIS-a oziroma Regionalne agencije za razvoj vzhodne Srbije. Sestanek se je pričel v veliki sejni sobi Občine Trebnje, kjer so goste nagovorili župan Občine Trebnje, Alojzij Kastelic, podžupan Občine Ivančna Gorica, Tomaž Smole, predstavnica Dobrot Dolenjske, Barbara Jerovšek in ravnateljica Grma Novo mesto - Centra za biotehniko in turizem, Helena Jurše Rogelj. V nadaljevanju sta obiskovalcem iz Srbije Simon Kastelic in Mateja Zupančič iz Medobčinskega razvojnega centra predstavila občine MRC-ja, dobre prakse in prioritete.

Agencija RARIS, katere ustanoviteljice so občine Majdanpek, Kladovo, Bor, Knjaževac, Boljevac, Negotin, Sokobanja in mesto Zaječar, Območna gospodarska zbornica Zaječar, Strabag, nevladna organizacija “Timočki klub” in Fakulteta za menedžment Zaječar, je neke vrste javno-zasebno partnerstvo, katerega cilj je podpora razvojnim pobudam, ki izhajajo iz institucionalnega povezovanja. Stremijo k trajnostnemu razvoju v vzhodni Srbiji, njihove glavne aktivnosti pa so zelo podobne aktivnostim MRC-ja.

Po predstavitvi RARIS-a s strani direktorja Vladana Jermića, nam je uspelo identificirati kar nekaj skupnih točk in prioritet, na katerih bo temeljilo naše nadaljnje sodelovanje.

Po formalnem delu na občini, smo predstavnike RARIS-a odpeljali še na predstavitev Dobrot Dolenjske, za katere so izvedeli in izrazili interes že pred prihodom v Slovenijo, saj poskušajo tudi sami vzpostaviti regionalno blagovno znamko vzhodne Srbije, ki bo združevala ponudbo turističnih nastanitev, hrane in pijače, domačih obrti in drugih storitev. V Dobrotah so bili poleg postrežbe domačih dobrot deležni tudi podrobne obrazložitve nastanka, namena in delovanja blagovne znamke s strani Špele Smuk.

 

Ekipa MRC

 

http://www.mrc-eu.si/novice/delovni-sestanek-z-rarisom

 

 

 

Kot lahko beremo na strani Ministrstva za javno upravo ima t.i.  čezmejno sodelovanje samoupravnih lokalnih skupnosti v Evropi že dolgo tradicijo. Svet Evrope je že leta 1980 s sprejetjem t.i. Madridske konvencije z dodatnimi protokoli utrl pot oblikovanju določenim tipskim oblikam čezmejnega sodelovanja občin in regij (čezmejno sodelovanje ali prekomejno sodelovanje, odvisno ali gre za sodelovanje dveh partnerjev ob državni meji ali ne). Tudi Evropska unija je na področju čezmejnega sodelovanja lokalnih oblasti zelo aktivna, posebej zato, ker zato dejavnost zagotavlja močne finančne spodbude. Spomnimo se primer na Interreg program, ki ga slovenska javnost že dobro pozna. Pojem evropsko teritorialno sodelovanje označuje čezmejno, transnacionalno in medregionalno sodelovanje, vse oblike pa so zanimive tudi za občine. 

Znotraj posameznih oblik čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja obstaja široka paleta programov, ki so primerni za občine. Vendar pa je poleg dobre ideje za uspešno prijavo projekta znotraj teh programov zelo pomembno tudi kvalitetno partnerstvo. Tudi to je eden izmed razlogov, zakaj je članstvo v različnih evropskih združenjih občin, podjetij in nevladnih organizacij priporočjivo in koristno. 

Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje so v lanskem letu ustanovile Medobčinski razvojni center, katerega osnovna naloga je spremljanje in prijava evropskih razpisov. Tudi iz tega razloga sta se občini Grosuplje in Ivančna Gorica vključili v združenje ALDA, občini Grosuplje in Trebnje pa v združenje IRE. 

ALDA - Evropsko združenje za lokalno demokracijo je bila ustanovljena leta 1999 na pobudo Kongresa Sveta Evrope lokalnih in regionalnih oblasti za usklajevanje in podporo omrežja Agencij za lokalno demokracijo. Ima čez 200 članov iz kar 40 držav in kar je za nas posebej pomembno, članstvo v združenju ALDA prinaša boljše informiranje o programih in o možnostih financiranja, ter zagotavlja podporo pri iskanju kompetentnih mednarodnih partnerjev za posamezna področja, podporo pri vzpostavitvi partnerstev za posamezen  projekt in podporov odnosih in v komuniciranju z Evropsko Unijo, s Svetom Evrope, z Združenimi Narodi, ter z ostalimi javnimi in privatnimi mednarodnimi institucijami.

Enako velja za IRE - Inštitut regij Evrope, ki je bil ustanovljen leta 2004 na pobudo profesorja dr. Franza Schausbergerja. Njegov glavni cilj je bil ustvariti platformo za občine, regije in podjetja iz vse Evrope, da bi poudarili večji pomen regije in občine v evropski politiki in krepili gospodarski razvoj. S svojimi aktivnostmi in pobudami IRE podpira decentralizacijo in regionalizacijo in zagotavlja strokovno znanje. Trenutno je v IRE vključenih več kot 130 regij, občin in mest, kot tudi podjetij iz 21 evropskih držav. Ekipa v Salzburgu nudi svetovanje za regije, občine, podjetja in inštitute. Tudi članstvo v IRE prinaša prednosti, kot so vzpostavljanje osebnih stikov z evropskimi institucijami in drugimi medregionalnimi organizacijami, prav tako omogoča dostop do strokovnega znanja in do raziskovalne dejavnosti IRE (publikacije, znanstveni članki, itd). 

Kot predstavitve novih članov, med katerimi je MRC oziroma posamezne občine, sta združenji že objavili celo vrsto člankov in intervjujev o nas in naših občinah.
Že po kratkem času članstva v združenjih lahko rečemo, da se je vključitev obrestovala, saj sta združenji neprecenljiv vir informacij za medobčinski razvojni center o trenutnih in prihajajočih razpisih in neprecenljiva pomoč pri hitrem iskanju zanesljivih partnerjev, ter pri iskanju ponudb z apartnersta. 

 

Ekipa MRC