Arheološke najdbe

Občina Trebnje je v letu 2016 v tesnem sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto pripravila arheološko razstavo, v kateri spoznamo zgodnjo zgodovino Trebnjega, vse od vzrokov za nastanek mesta do prvih oblik obrti, kot sta na primer kovaštvo in suknjarstvo. Ugotovitve so podkrepljene s fotografijami in risbami ter dejanskimi najdbami, ki so predstavljene v spodnji zloženki razstave. 

ZLOŽENKA: TREBNJE Z OKOLICO - ARHEOLOŠKA SLIKA


Več o arheološki podobi Trebnjega izveste tudi v zanimivi video predstavitvi avtorice Helene Forznazarič.

VIDEO: ARHEOLOŠKA PODOBA TREBNJEGA (PRAETORIUM LATOBICORUM)