Pogoji uporabe

Pogoji uporabe vsebin spletne strani Občina Trebnje


V nadaljevanju so navedeni pravila in pogoji, pod katerimi lahko uporabljate vsebine spletne strani Občine Trebnje. Zaradi tega vas prosimo, da se z njimi seznanite pred začetkom uporabe teh vsebin. Tako se bomo izognili morebitnim poznejš¡im nesporazumom in posledicam v zvezi s tem.

Spletno stran www.trebnje.si (v nadaljevanju besedila: spletno stran Občina Trebnje) je pripravil in ureja Občina Trebnje (v nadaljevanju besedila: Občina Trebnje ali Mi).

Pri vaši prvi uporabi spletne strani Občina Trebnje bomo mnenja, da ste se v celoti seznanili s temi pogoji, da so vam jasni in da jih sprejemate. če z njimi ne soglašate, vas prosimo, da ne vstopate na spletno stran Občina Trebnje in ne uporabljate njenih vsebin. če imate kakršnakoli vprašanja ali vam v zvezi s Pogoji uporabe kaj ni jasno, vas prosimo, da se obrnete na nas v sekciji kontakti.

Podobo in vsebino spletne strani Občina Trebnje ter Pogoje uporabe lahko iz določenih razlogov spremenimo, zato vas prosimo, da si jih občasno ogledate, da bi se seznanili z možnimi spremembami. če boste spletno stran Občina Trebnje uporabljali tudi pozneje, bo to za nas pomenilo, da ste sprejeli vse morebitne spremembe.

UPORABA VSEBIN SPLETNE STRANI

če ste postali registrirani uporabnik ali ne, vam dovoljujemo uporabo gradiv in vsebin na spletni strani Občina Trebnje samo za osebne namene.

NE DOVOLJUJEMO:

  • objavljanja, pošiljanja, prenosa in/ali izmenjave vsebin, ki kršijo predpise, veljavne v državi, za katero je bila spletna stran Občina Trebnje objavljena, vključno z lažnimi, žaljivimi, grozilnimi, poniževalnimi, vulgarnimi, rasističnimi in drugimi vsebinami, ki vzbujajo sovraštvo na katerikoli podlagi, kot tudi z vsebinami, s katerimi se kršijo tuje avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, nepooblaščeno razkrivajo podatki, ki so poslovna ali druga skrivnost, osebni podatki tretje osebe, ali se krši pravica do zasebnosti tretje osebe
  • objavljanja, pošiljanja, prenosa in/ali izmenjave vsebin, s katerimi se kršijo pravice otrok, pravica do zasebnosti drugih uporabnikov in tretjih oseb
  • odkritega ali prikritega oglaševanja kakršnihkoli drugih izdelkov ali storitev, ki niso pod znamko Občina Trebnje
  • uporabe vsebin in funkcionalnosti spletne strani Občina Trebnje na način, ki lahko povzroči škodo nam, drugim uporabnikom, našim partenrjem ali katerikoli tretji osebi
  • lažnega predstavljanja z namenom grožnje, manipulacije, prevare ali zapeljevanja v zmoto nas, drugih uporabnikov ali tretjih oseb
  • objavljanja, pošiljanja, prenosa ali izmenjave nezaželenih vsebin uporabnikom ali tretjim osebam brez njihovega predhodnega pristanka ali prošnje, vključno tudi z večkratnim pošiljanjem gradiva iste ali zelo podobne vsebine (spamming), verižnimi pismi, piramidastimi shemami itd.
  • kakršnegakoli oviranja ali preprečevanja uporabe spletne strani Občina Trebnje drugim uporabnikom
  • zavestnega objavljanja, pošiljanja, prenosa in/ali izmenjave vsebin, ki vsebujejo računalniške viruse, črve, računalniške kode, datoteke in programe, ki lahko povzročijo oviranje, omejevanje delovanja ali uničenje kateregakoli računalniškega programa ali katerekoli računalniške in druge opreme
  • nepooblaščenega zbiranja, shranjevanja, prenašanja in uporabe kakršnihkoli osebnih podatkov uporabnikov spletne strani Občina Trebnje
  • uporabe katerekoli vsebine ali njenega dela v komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja