Prenosi

 

 

Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za GOSPODARSKO CONO ČATEŽ

1_OPPN_tekstualni del

2_OPPN_grafični del

3_OPPN_priloge

4_OPPN_dwg