Svetovalna pisarna Ensvet

Ni ga čez dober BREZPLAČEN nasvet!

ENERGETSKO SVETOVANJE MREŽE ENSVET

  Prenavljate?  Gradite?

Vas pozimi zebe?   Je poleti vroče doma?

So računi za vodo, elektriko, ogrevanje visoki?

          Kaj pa denar za energetsko prenovo? 

 

Odgovore poiščite v VAM NAJBLIŽJI svetovalni pisarni!

 

Kaj vse so teme svetovanja?

OGREVANJE

Cene energentov
Primerjava alternativ obstoječemu ogrevalnemu sistemu in izračun stroškov   
Priprava tople sanitarne vode
Izbira ogrevalnega sistema in naprav
Regulacija ogrevalnih naprav
Priprava na novo kurilno sezono - članek
Toplotne črpalke

 

ENERGETSKA SANACIJA STAVB ALI ENERGETSKA ZASNOVA NOVOGRADENJ IN SKORAJ-NIČ ENERGIJSKIH HIŠ

Toplotna zaščita ovoja stavb (fasada, streha, tla)
Izbira ustreznih oken in zasteklitve
Izbira sistema za prezračevanje stavbe
Sanacija vlažnih zidov in odprava plesni
Zrakotesnost
Ali se mi to izplača?

 

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Samooskrba in pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode ali vetra, (priprava sanitarne vode, podpora ogrevanju, male elektrarne)
Lesna biomasa (drva, sekanci, peleti)
Geotermalna energija - toplotne črpalke (zrak, zemlja, podtalnica)
Zelene strehe

 

MOBILNOST

Električna in druga vozila na alternativne pogone
Varčna vožnja

 

VARČEVANJE ENERGIJE

Kako prihraniti z enostavnimi energetskimi ukrepi?
Zmanjševanje energetske revščine
Uporaba deževnice
Primeri dobre prakse TV Ambienti

 

KREDITI EKO SKLADA

Kreditiranje okoljskih naložb prebivalstva
Kreditiranje okoljskih naložb gospodarstva
Kreditiranje okoljskih naložb javnega sektorja

 

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA

Subvencioniranje okoljskih naložb prebivalstva
Subvencioniranje okoljskih naložb gospodarstva
Subvencioniranje okoljskih naložb javnega sektorja

 

UPORABNE POVEZAVE EKO SKLADA

Hitri izračun kredita Eko sklada za prebivalstvo
Seznam opreme, ki ustreza pogojem javnih pozivov za prebivalstvo.
Preračun ustrezne debeline izolacije tal, strehe in fasade
Pogosta vprašanja Eko skladu

 

Na svetovanje se pripravite

  1. Ko se odločite za obisk v svetovalni pisarni, se na svetovanje lahko naročite preko spletne strani ali pa po telefonu. Svetovanje lahko poteka osebno v svetovalni pisarni, preko telefona, elektronske pošte ali audio/video aplikacij Zoom ipd. Ob naročilu v spletni obrazec napišite kakšno vrsto svetovanja želite.
  2. Za svetovanje pripravite vso dokumentacijo o objektu, sestanek traja predvidoma 30 minut.
  3. Na osnovi osnovnih podatkov se analizira raba energije.
  4. Oceni se možne prihranke in predlaga smiselne ukrepe.
  5. Preveri se ekonomičnost predlaganega ukrepa z enostavno vračilno dobo investicije.
  6. Pri svetovanju se naredi zapisnik na osnovi katerega svetovalec izdela pisno poročilo, ki vam ga pošlje na dom po pošti ali elektronsko ter kopijo v arhiv vodstvu ENSVET na Eko sklad.

 

Eko sklad, j.s.

 

Dokumenti:

Električni avtomobil - še nikoli tako dostopen, objavljeno: marec 2016
Obvestilo_LDN 2016, objavljeno: februar 2016
Obvestilo nove financne vzpodbude, objavljeno:april 2016