Obrazci in vloge

Spodnje obrazce lahko snamete (levi miškin gumb + shrani/save), jih izpolnite ročno ali na računalniku ter osebno ali po priporočeni pošti pošljete na naslov OBČINA TREBNJE, GOLIEV TRG 5, 8210 TREBNJE.

Vlogo lahko oddate tudi prek elektronskega naslova .

Za ogled obrazcev v pdf formatu morate imeti nameščen brezplačen pregledovalnik Adobe Acrobar Reader

Uporabniki storitev, ki so plačljive, plačajo upravno takso:

  • s plačilno kartico v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali
  • s plačilom na TRR, in sicer na številko: SI56 013300100016133 sklic / (v sprejemno pisarno občine dostavite dokazilo o plačilu upravne takse),
  • s plačilom preko spletnih bank (Klik) na zgoraj navedeni transakcijski račun Občine (v sprejemno pisarno občine dostavite dokazilo o plačilu upravne takse). 

OBRAZCI IN VLOGE
Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti

Vloga za uveljavitev enkratnega denarnega prispevka za novorojence  
Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči  
Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)  
Vloga za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)  
Vloga za začasno zaprtje gostinskega obrata  
Vloga za izdajo potrdila o prejemu sredstev iz občinskega proračuna  
Vloga za izdajo soglasja za opravljanje dejavnosti sobodajalstva v nestanovanjskih objektih  
Vloga za izdajo dovoljenja za prodajo domačih jedi in kupljenih pijač na kmetiji  
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno zunaj prodajalne  
Varuh predšolskih otrok_vloga_za_subvencijo.pdf