Kolesarske ture

Po občini Trebnje in sosednjih občinah smo za kolesarje pripravili 6 kolesarskih tur, ki se ločijo po sami poti, dolžini in težavnosti: Krožno kolesarsko turo, Modro kolesarsko turo, Rdečo kolesarsko turo, Rumeno kolesarsko turo, Zeleno kolesarsko turo in turo Na vinski gorici Čatež in Gradišče. Ob poti si je mogoče ogledati vrsto kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti.

Krožna kolesarska tura

Potek Krožne kolesarske ture: Trebnje–Dobrnič–Sela pri Šumberku–Veliki Gaber–Čatež–Mirna–Šentrupert–Mokronog–Zbure–Štatenberk–Poljane–Ponikve–Repče–Trebnje.

Dolžina poti: 120.2 km

Zahtevnost: ZELO TEŽKA in DOLGA

Začnemo v Trebnjem pri farni cerkvi in nadaljujemo v smeri proti Žužemberku. V Štefanu pri Trebnjem v Bistroju Rafaelo je kontrolna točka 1, od tam pa zavijemo levo proti Žužemberku in nadaljujemo pot po glavni cesti skozi Občine, Malo vas, Knežjo vas in Železno. Ko pridemo v Dobrnič, se ustavimo v okrepčevalnici Škerjanec, kjer je kontrolna točka 6.

V križišču izberemo pot desno proti Žužemberku - peljemo se mimo vasi Zagorica pri Dobrniču in skozi Dobravo, nato zavijemo desno proti Liscu, pa trikrat levo, dokler se ne peljemo skozi Volčjo Jamo, kjer zavijemo na glavno cesto. Pot nas nato pelje skozi Replje in Log pri Žužemberku, nato zavijemo levo proti Dolenjemu Podšumberku in pridemo na Sela pri Šumberku, kjer najprej zavijemo desno in nato levo proti Biču, do kamor pridemo skozi Velike Dole in Zagorico pri Velikem Gabru. 

V Biču zavijemo desno proti Velikemu Gabru, kjer gremo v križišču naravnost v hrib (proti Šentlovrencu) in na vrhu pri kapelici naprej v dolino, kjer zavijemo desno proti Šentlovrencu, kamor pridemo skozi Dolenje Prapreče. V Šentlovrenc je okrepčevalnica Vavtar in kontrolna točka 8, potem pa na križišču zavijemo levo proti Čatežu, kjer dobimo žig v Tončkovem domu ali v gostilni Ravnikar, kjer je kontrolna točka 9. 

Pri tabli za konec Čateža zavijemo levo na cesto proti Gabrovki (ko pridemo v dolino, lahko obiščemo Turistično kmetijo Obolnar) - v dolini v vasi Gornje Ravne zavijemo desno na hrib. Vzpon nas pripelje v vas Cirnik, od koder nas čaka precej strm spust, ki nas pripelje do glavne ceste, na kateri zavijemo desno proti Mirni, ki jo dosežemo, ko se peljemo mimo bazena in gradu.

Ustavimo se v Gostilni Pri Francki, kjer je kontrolna točka 2, nato pa se odpravimo po glavni cesti proti Sevnici (oziroma Šentrupertu). Zavijemo levo na Trstenik in po 1.5 km nato levo na Veselo Goro in naprej na Okrog, nato pa nazaj proti Zadragi. V dolini zavijemo desno in se skozi Škrljevo odpeljemo levo proti trgu in cerkvi sv. Ruperta v Šentrupertu. Na trgu je bife in kontrolna točka 3, nato pa se pri tabli TD Šentrupert odpeljemo levo za Hrastno, ko prečkamo most, zavijemo most desno, zatem dvakrat levo in nato proti Hrastnemu. Zapeljemo desno in po 200 m še enkrat desno proti Dolenjim Jesenicam naprej do glavne ceste, kjer zavijemo levo in takoj desno na stransko cesto. Peljemo se skozi Martinjo vas pri Mokronogu, nato pa pri kapelici zavijemo levo na glavno cesto za Mokronog. 

V Mokronogu je gostilna Deu, kjer je kontrolna točka 11. Peljemo se navzgor skozi trg proti Škocjanu skozi Gorenje Laknice, Srednje Laknice in Dolenje Laknice. V Zburah pa zavijemo desno proti Šmarješkim Toplicam in čez nekaj sto metrov še enkrat desno proti Čelevcu oz. Gradu pri Klevevžu in nato naravnost proti Mali Strmici. Peljemo skozi Grič pri Klevevžu, zavijemo levo proti Mali Strmici, se peljemo levo skozi Veliko Strmico, kjer v križišču zavijemo levo (desno kmečki turizem Lamovšek) in se odpeljemo skozi Mirno vas, Roje pri Trebelnem, Štatenberk, Udno vas, nato levo skozi Brezje pri Trebelnem, zatem desno in še enkrat desno in na 97 km še enkrat desno v dolino do vasi Šentjurij, kjer zavijemo desno. V vasi Čemše dvakrat zavijemo levo, v križišču v Poljanah pri Mirni Peči pa peljemo naravnost skozi Dolenjo Dobravo in Jezero. 

V Dolenji Nemški vasi zavijemo levo in se peljemo skozi Ponikve do odcepa za Dečjo vas oz. Šmaver. V Dečji vasi peljemo mimo cerkve in v križišču zavijemo desno proti Repčam (tabla). V križišču sredi gozda (tabla Šmaver) zavijemo desno in peljemo v klanec, v križišču pri cerkvi sredi Šmavra zavijemo desno in peljemo naprej po glavni cesti v klanec, dokler ne pridemo na Gorenji Vrh, kjer nadaljujemo pot proti vasi Repče, kjer pri hišni številki 9 zavijemo levo proti Vrhtrebnjemu (cesta se vzpenja) in v naslednjem križišču desno. 

V vasi Vrhtrebnje sledi spust skozi vas v dolino proti Trebnjemu. V Gostilni Opara dobimo še zadnji žig na kontrolni točki 7.

Modra kolesarska tura

Potek: TrebnjeŠtefanObčineKnežja vasDobrničVrbovecRdeči KalJordan KalMirna PečPonikveDečja vasGorenji Vrh pri DobrničuRepčeVrhtrebnjeGrmada–Trebnje.

Rdeča kolesarska tura

Potek: Trebnje–Poljane–Trebelno–Debenec–Trebnje.

Dolžina poti: 47.2 km

Zahtevnost: TEŽKA

Izpred cerkve v Trebnjem se odpeljemo proti Mirni oz. Mirni Peči. Pri semaforiziranem križišču je prva kontrolna točka 5 v Gostilni Meglič, potem pa zavijemo desno proti Mirni Peči. Peljemo mimo podjetja Trimo v Dolenjo Nemško vas, kjer pri trgovini zavijemo levo proti Poljanam in vožnjo nadaljujemo mimo podružnične osnovne šole proti Poljanam skozi vas Jezero. V križišču v Dolenji Dobravi zavijemo desno po glavni cesti do vrha klanca nad parkiriščem, od koder se spustimo do Poljan in v križišču zavijemo levo. Skozi gozd se peljemo do naslednjega križišča na vrhu klanca, kjer se spustimo po glavni cesti v dolino do Ornuške vasi, od koder pri gasilskem domu nadaljujemo vožnjo proti Mirni vasi (smer Šmarjeta). V Mirni vasi je izletniška kmetija Lamovšek, kontrolna točka 4.

Nato se odpeljemo po glavni cesti skozi vas Štatenberk in nato levo, po 600 m pa nato še enkrat levo in desno za Cikavo in po nekaj desetih metrih še enkrat desno, po enem kilometru pa levo. Nato se povzpnemo na Blečji Vrh in po spustu zavijemo levo na glavno cesto, se peljemo skozi Drečji Vrh do glavne ceste za Trebelno, kjer zavijemo levo mimo cerkve Sv. Petra (kostnica). Na Trebelnem zavijemo desno proti Zabukovju (tabla) in peljemo naravnost skozi Dolenje Zabukovje, skozi obe naslednji križišči, v tretjem pa zavijemo desno v dolino proti Debencu. Sledimo znaku z akočo na Debencu - zavijemo levo v klanec in pridemo po glavni cesti do koče na Debencu, kjer je kontrolna točka 10.

Spustimo se nazaj na pot, po kateri smo prišli, in zavijemo desno. Začne se spust - skozi križišče se peljemo naravnost proti Gradišču, v naslednjem križišču pa zavijemo levo proti Trebnjem. V Rodinah zavijemo pri preši desno skozi gozd (za ogled gospostva Lanšpre s kapelico Petra Pavla Glavarja zavijemo desno) in po približno dveh kilometrih vožnje v križišču na Gomili zavijemo levo proti Trebnjemu. Po glavni cesti se odpeljemo mimo vasi Dol do Gostilne Meglič, kjer po prvem dobimo še zadnji žig - žig kontrolne točke 5.

Rumena kolesarska tura

Potek: TrebnjeGomilaMirnaBeli GričMokronogPuščavaPrelesjeŠentrupertVesela GoraMirnaBrezovicaHudejeRačje seloTrebnje.

Dolžina poti: 37 km

Zahtevnost: LAHKA

Izpred cerkve v Trebnjem se odpeljemo proti Mirni oz. Mirni Peči. Pri semaforiziranem križišču je prva kontrolna točka 5 v Gostilni Meglič. V križišču nato zavijemo levo proti Mirni, se peljemo mimo Dola skozi Gomilo do Mirne, kjer je v Gostilni Pri Francki kontrolna točka 2. Iz parkirišča se obrnemo v smer proti Trebnjemu in na eni od hiš na levi strani ceste opazimo tablo za pokopališče in Volčje Njive. Peljemo se mimo pokopališča in skozi vas Volčje Njive, Glinek, Log in Ostrožnik do Belega Griča in naprej do Mokronoga, kjer pri pokopališču zavijemo levo in nato kmalu desno ter se spustimo do Gostišča Zlata Kaplja (gostilna Deu), kjer je kontrolna točka 11. Zapeljemo se levo čez trg (rahel klanec), na vrhi pri cerkvi zavijemo desno in se vrnemo na glavno cesto proti Trebnjemu skozi Puščavo in Bistrico, v Prelesju pa zavijemo desno proti Šentrupertu. Na glavnem trgu pri cerkvi sv. Ruperta v Šentrupertu je bife, kjer dobimo žig kontrolne točke 3. Vožnjo nato nadaljujemo po levi strani ob obzidju cerkve po ožji cesti (med hišo št. 13 in cerkvijo), na nasprotni strani cerkve zavijemo levo in nadaljujemo pot po glavni cesti mimo pošte in mimo osnovne šole. 

V Škrljevem v križišču zavijemo levo po glavni cesti in po rahlem vzponu pridemo do križišča, na katerem zavijemo levo proti Veseli gori, od koder se spustimo v dolino do križišča, kjer zavijemo desno proti Trsteniku (Mirna). Ko se pripeljemo do glavne ceste, zavijemo desno in nadaljujemo vožnjo skozi Mirno proti Trebnjemu. Pred Gomilo (oziroma pred križiščem železniške proge in ceste) zavijemo desno v hrib proti Veliki Loki oz. Brezovici in skozi Hudeje mimo romskega naselja pridemo na Račje selo, kjer v križišču zavijemo levo proti Trebnjemu. Spustimo se v dolino in pridemo do cerkve, kjer smo kolesarjenje začeli.

Zelena kolesarska tura

Potek: Trebnje–Štefan–Velika Loka–Čatež–Cirnik–Mirna–Gomila–Trebnje.

Dolžina poti: 30 km

Zahtevnost: SREDNJE LAHKA

Kolesarjenje začnemo v Trebnjem in nadaljujemo v smeri proti Ivančni Gorici. V Štefanu pri Trebnjem je Bistro Rafaelo in prva kontrolna točka 1, nato pa v križišču v Štefanu zavijemo desno proti Čatežu. Na Veliki Loki v križišču zavijemo desno proti Čatežu. Sledi počasen vzpon na Čatež, kjer sta gostilni Ravnikar in Tončkov dom ter kontrolna točka 9. Ob tabli za konec Čateža zavijemo levo proti Gabrovki in se spustimo v dolino, kjer 300 m za odcepom za Turistično kmetijo Obolnar zavijemo na desno pri prvi hiši. Vzpon nas pripelje v vas Cirnik, od koder se spustimo navzdol. Po približno 800 metrih spusta prispemo na glavno cesto in zavijemo desno proti Mirni, kjer je v Gostilni Pri Francki kontrolna točka 2. Po glavni cesti nato nadaljujemo vožnjo mimo Gomile in Dola proti Trebnjemu, kjer zaključimo kolesarjenje v Gostilni Meglič, kjer je kontrolna točka 5.

Na vinski gorici Čatež in Gradišče

Potek: TrebnjeBlato–Čatež–Zaplaz–Mirna–Stara Gora–Gradišče–Rodine–Trebnje

Dolžina poti: 35.9 km

Zahtevnost: SREDNJE TEŽKA

Vzpon na vinski gorici Čatež in Gradišče začnemo pred Galerijo likovnih samorastnikov v Trebnjem. Lahko si ogledamo tudi cerkev Marijinega vnebovzetja in stalno razstavo Rastoča knjiga.

Odpeljemo se do Račjega sela, kjer zavijemo za vas Blato (lahko se ustavimo pri ribniku, pdo toplarjem ali pa vadimo udarce golfa) in nadaljujemo s kolesarskim vzponom skozi Malo in Veliko Ševnico ter Kriško Reber na Čatež. Tam si ogledamo romarsko središče Zaplaz, se ob studencu z zdravilno vodo osvežimo, morda pomalicamo v kateri od gostiln in se spustimo v dolino proti Gabrovki. Spust lahko zaključimo na Turistični kmetiji Obolnar, kjer se v poletnem času namočimo v manjšem bazenu, nato pa pot nadaljujemo z vzponom na Cirnik, mimo Migolske Gore do gradu Mirna - Speča lepotica, kjer nas prevzeme duh srednjega veka.

Peljemo se skozi Mirno, čez petprekatni mirnski most in zavijemo za Staro Goro, kjer vzponu sledi čudovit razgled in številne zidanice. Spustimo se po vijugasti poti skozi Gradišče, prečkamo potok Lanšpreščica in kolesarimo skozi vas Rodine. V Dolenji Nemški vasi zavijemo proti Trebnjemu in že smo na cilju našega kolesarjenja.