Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Galerija likovnih samorastnikov že skoraj 40 let nudi zavetje številnim samorastniškim umetniškim delom, ki so nastajala na Taborih likovnih samorastnikov. Je edina zbirka naivne –  samorastniške umetnosti v Sloveniji in ena pomembnejših v svetu, v svoji zbirki pa ima že okoli 1000 del. Žive barve in skulpture stalne razstave ter občasnih dodatnih razstav pričarajo prijetno doživetje za vsakogar.

Več informacij na spletni strani Galerije likovnih samorastnikov Trebnje.

Jurjeva domačija

Jurjeva domačija je od leta 2000 kulturno etnološki spomenik lokalnega pomena in ena od najzanimivejših kulturnih znamenitosti v občini Trebnje iz sredine 18. stoletja. Obsega pritlično, delno zidano in delno leseno stanovanjsko hišo, s črno kuhinjo, hišo, kamro in štibelcem, vsi ti prostori pa imajo tudi dobro ohranjeno notranjo opremo. Ohranjeni so tudi svinjaki, kašča, vodnjak ter pod. 

Več informacij in fotografije Jurjeve domačije najdete na povezavi do zavihka Jurjeva domačija.

Baragova domačija/rojstna hiša

Baragova domačija v Mali vasi predstavlja značilno izoblikovano dominanto v prostoru, zato je uvrščena v kategorijo zavarovane stavbne dediščine in je varovana kot najpomembnejši del identitete kulturne krajine. Baragov dvorec po svoji velikosti in zasnovi spominja na malo graščino. Kamnita plošča med nizkima oknoma levo od velikih vrat nam priča, da se je tukaj rodil naš veliki misijonar Friderik Irenej Baraga, ki je za vselej zapisal ime slovenskega naroda v zgodovino najbolj severnih pokrajin Združenih držav Amerike.

V nadstropju ohranjene zgradbe je v več sobah spominska predstavitev o življenju slavnega misijonarja. En prostor je urejen s pohištvom iz časa Baragovega življenja v Sloveniji, drugi z muzejsko postavitvijo predmetov in z označenimi postajami njegovega življenja v Kanadi in ZDA, kjer je pisal knjige za Indijance plemen Otava in Očipva in skrbel za njihov duhovni razvoj. 

Fotografije Baragove rojstne hiše si lahko ogledate na povezavi do zavihka Baragova domačija. Več o znanem misijonarju si lahko preberete na povezavi do zavihka Friderik Irenej Baraga.

Spominska soba Pavla Golie

Spominski kotiček oziroma spominska soba Pavla Golie se nahaja v Knjižnici Pavla Golie, osnova za njegovo postavitev pa je bilo gradivo, zbrano pred več kot 30. leti, obogateno z Golievimi deli, ki so se doslej že zbrala. Zbirki je dodano tudi gradivo, ki govori o današnjih odmevih na delo akademika Pavla Golie, pesnika, dramatika in ravnatelja osrednjega gledališča-Drame.

Več o pisatelju najdete na povezavi do zavihka Pavel Golia.

Rastoči knjigi

Rastoča knjiga je kulturno dejanje na prehodu tisočletja – da bi predstavili razpoznavnost Slovenije kot naroda dela, kulture in znanja; simbol rastoča knjiga ponazarja vso našo zgodovino in bivanje. Bolj kot drugi narodi smo se namreč Slovenci v svoji zgodovini uresničevali s svojo kulturno razpoznavnostjo, ki je temeljila na jeziku in se širila na vsa druga področja. Rastoča knjiga je dokaz naših dosežkov, pričevanje o naši razvitosti in zrelosti. Hkrati pa želimo vse doseženo še nadgrajevati da bo knjiga vseskozi rastla.

V občini Trebnje imamo dve Rastoči knjigi. Rastoča knjiga Trebnje se nahaja v avli Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, Rastoča knjiga Veliki Gaber z okolico pa v Knjižnici Ivana Zorca v Velikem Gabru. 

Več informacij najdete na povezavi do zavihka Rastoča knjiga.

Spominska soba 1. kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze v Dobrniču 

Spominska soba 1. kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze v kulturnem domu v Dobrniču približa obiskovalkam in obiskovalcem podobo težkega časa, v katerem je potekal kongres - edinstven v takratni Evropi.

Več informacij najdete na spletni strani Spominska soba 1. kongresa AFŽ.