Lokalne volitve 2014

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je za 5. oktober 2014 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov (Uradni list RS, št. 47/14).
 
 

Na podlagi  tega razpisa in 110. člena Zakona o lokalnih volitvah je Župan Občine Trebnje za 5. oktober 2014 razpisal še redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje.
 
 

Kandidati, predlagatelji in volivci lahko več o lokalnih volitvah 2014 v naši občini izveste s spremljanjem posebnega spletnega mesta, ki smo ga vam v pomoč pripravili na naslovu http://www.trebnje.si/lokalne_volitve_2014/Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za izvedbo volitev, se šteje 21. julij 2014.


POROČILO O UGOTOVITVI IZIDA GLASOVANJA NA LOKALNIH VOLITVAH ŽUPANA - DRUGI KROG V OBČINI TREBNJE, DNE 19.10.2014

RAZPIS ZA DRUGI KROG REDNIH VOLITEV ŽUPANOV


ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL ZA IZVEDBO DRUGEGA KROGA VOLITEV ŽUPANOV


RAZGLAS KANDIDATOV ZA DRUGI KROG VOLITEV ŽUPANA


OBVESTILO VOLILCEM OB DRUGEM KROGU VOLITEV ZA ŽUPANA 


POROČILO O UGOTOVITVI IZIDA GLASOVANJA NA LOKALNIH VOLITVAH, OBČINSKEGA SVETA IN SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI TREBNJE, DNE 5. OKTOBRA 2014


POROČILO O UGOTOVITVI IZIDA GLASOVANJA NA LOKALNIH VOLITVAH ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA, PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI V OBČINI TREBNJE, DNE 5. OKTOBRA 2014


SKUPNI REZULTAT UDELEŽBE


PREDČASNO GLASOVANJE

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR TER LIST KANDIDATOV ZA ŽUPANA, OBČINSKI SVET , SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN OBČINSKI SVET - PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI

SEZNAM KANDIDATOV ZA ŽUPANA

SEZNAM KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA

SEZNAM KANDIDATOV ZA ČLANE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

SEZNAM KANDIDATOV ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA, PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTIPOSEBNE OBLIKE GLASOVANJA 

- GLASOVANJE NA DOMU
- GLASOVANJE PO POŠTI
- GLASOVANJE NA VOLIŠČU, KI JE DOSTOPNO INVALIDOM

POSREDOVANJE PODATKOV O ZAUPNIKIH


ŽREBANJE VRSTNEGA REDA KANDIDATOV IN KANDIDATNIH LIST


SEJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE:

1. SEJA OVK, 22.7.2014SEJE POSEBNE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE:

1. SEJA POVK, 24.7.2014


SEJE KOMISIJE ZA SESTAVO VOLILNEGA IMENIKA DRŽAVLJANOV RS, PRIPADNIKOV ROMSKE SKUPNOSTI

1. SEJA, 25.7.2014


1.) DRŽAVNA ZAKONODAJA 
 
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI
ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH
ZAKON O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR
ZAKON O VOLILNI IN REFERENDUMSKI KAMPANJI
PRAVILNIK O VSEBINI IN OBRAZCIH POROČIL O ZBRANIH IN PORABLJENIH SREDSTVIH ZA VOLILNO IN REFERENDUMSKO KAMPANJO  2.) OBČINSKI PREDPISI:

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Trebnje

Sklep o imenovanju POVK Trebnje

Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika za pripadnike romske skupnosti

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Trebnje 

Razpis rednih volitev  v občinske svete in rednih volitev županov 

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Trebnje in Odlok o dopolnitvah tega odloka

Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje in Odlok o dopolnitvah tega odloka

Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Občine Trebnje 

Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov  ter njihovihprogramov za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2014

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje  v letu  2014


3.) 
ROKOVNIK ZA IZVEDBO VOLILNIH OPRAVIL

 Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov OS in županov
 Rokovnik za izvedbo volilnih opravil po Zakonu o volilni in referendumski kampanji 4.) SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ 

     Sklep o določitvi volišč in njihovih območij (za župana, člane OS, člane svetov KS)
    
Sklep o določitvi volišč in njihovih območij (član OS predstavnik romske skupnosti
 
 

5.) UGOTOVITVENI SKLEP O ŠTEVILU POTREBNIH PODPISOV PODPORE VOLIVCEV 

      

6.) PREDLAGANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV

  Predlog za člana vol.odbora
  Izjava kandidata
  Poziv za predlaganje članov volilnih odborov

  
  VO za izvolitev člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti 
  Izjava predlagatelja

 

7.) OBRAZCI ZA VLOŽITEV KANDIDATUR

 
OBVESTILO O VLOŽITVI KANDIDATUR

  VOLITVE ŽUPANA

   Kandidatura za župana.doc
   Kandidatura za župana.pdf
   Soglasje s kandidaturo za župana.doc
   Soglasje s kandidaturo za župana.pdf
   Sporočilo o organizatorju volilne kampanje.doc
   Sporočilo o organizatorju volilne kampanje.pdf
   Zapisnik o delu organa politične stranke_ŽUPAN
     
 

  VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

    Kandidatura za volitve članov KS, ki jo je določila politična stranka.doc
    Kandidatura za volitve članov KS, ki jo je določila politična stranka.pdf
    Kandidatura za volitve članov KS, ki so jo določili volilci s podpisovanjem.doc
    Kandidatura za volitve članov KS, ki so jo določili volilci s podpisovanjem.pdf
    Soglasje kandidata za člana sveta KS.doc
    Soglasje kandidata za člana sveta KS.pdf

    Podpora volilcev - kandidatura KS.pdf
    Zapisnik o delu organa politične stranke_KS

 

   VOLITVE ČLANA OBČINSKEGA SVETA, PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI

    Kandidatura za OS.doc
    Kandidatura za OS.pdf
    Soglasje kandidata za OS.doc
    Soglasje kandidata za OS.pdf
    Sporočilo o organizatorju volilne kampanje.doc
    Sporočilo o organizatorju volilne kampanje.pdf

  

  VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

    Kandidatura za OS.doc
    Kandidatura za OS.pdf
    Soglasje kandidata za OS.doc
    Soglasje kandidata za OS.pdf
    Sporočilo o organizatorju volilne kampanje.doc
    Sporočilo o organizatorju volilne kampanje.pdf
    Zapisnik o delu organa politične stranke_OS

 

8.) OBRAZCI ZA PODPORO VOLILCEV IN NAVODILA

 
 Podpora kandidaturi za župana
   Podpora kandidaturi za člana OS oz. listi kandidatov za volitve članov OS
   Podpora kandidaturi za člana OS predstavnika romske skupnosti
   Navodila o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah


 9. ) OSTALI OBRAZCI

  Poročilo OVK.doc
  Poročilo OVK.pdf
  Potrdilo-kandidatura župana.doc
  Potrdilo-kandidatura župana.pdf
  Potrdilo-kandidatura OS.doc
  Potrdilo-kandidatura OS.pdf
  Potrdilo-kandidatura KS.doc
  Potrdilo-kandidatura KS.pdf10.) NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJ

   
Nezdružljivost funkcij 11.) OBVESTILA

  Obvestilo Uredniškega sveta Glasila občanov o Pravilih za objavo predstavitev za župana in list kandidatov za člane OS za lokalne volitve 2014 v Glasilu občanov 

  Obvestilo o žrebanju vrstnega reda Občina Trebnje


12.) RAZGRNITEV VOLILNEGA IMENIKA DRŽAVLJANOV RS, PRIPADNIKOV ROMSKE SKUPNOSTI V OBČINI TREBNJE – VOLITVE 2014

Vsak volivec ima pravico pregledati volilni imenik in zahtevati popravek volilnega imenika.
KOMISIJA za sestavo volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti.

Volilni imenik 2014 (pdf)