Prostorski akti občine

PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU OBČINE TREBNJE (s klikom na povezavo se vam odpre dokument)
 
Občinski prostorski načrt:
Občinski podrobni prostorski načrt:
Državni prostorski načrt: