Delovna področja in naloge Oddelka za razvojne projekte in investicije:

 • vodi, organizira in koordinira delo na razvojnih projektih
 • usklajuje in vodi aktivnosti občinske uprave v procesih povezovanja občine v projekte Evropske unije in drugih mednarodnih skupnosti in združenj,
 • sodeluje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja,

 • zagotavlja izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja nepremičnega premoženja,
 • načrtuje, koordinira in zagotavlja izvajanje investicij v komunalno infrastrukturo, cestno infrastrukturo, investicij v šolstvo ter opravlja s tem povezane naloge,
 • vodi, organizira in koordinira delo na investicijskih projektih,
 • usklajuje in vodi aktivnosti z izdelovalci investicijske dokumentacije,
 • usklajuje in vodi aktivnosti s projektanti pri izdelavi projektne dokumentacije,
 • usklajuje in vodi aktivnosti pri postopkih za izbor izvajalcev pri gradnji,
 • vodi izvajanje investicij do končne predaje objekta uporabniku,
 • opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb,
 • izvaja nadzor nad delom gospodarskih javnih služb, ki jih izvajajo javna podjetja in koncesionarji,
 • organizira načrtovanje, gradnjo, vzdrževanje in urejanje objektov gospodarske javne infrastrukture,
 • koordinira pripravo projektov, ki se sofinancirajo iz evropskih skladov in sredstev javno zasebnega partnerstva,
 • opravlja druge naloge po navodilu ali odredbi direktorja občinske uprave ali župana.

 

Uslužbenci Oddelka za razvojne projekte in investicije:

Matija Bitenc, dipl. inž. gradb.  
Področje dela višji svetovalec – investicije
Telefon 07 348 11 48
E-pošta matija.bitenc@trebnje.si
Janja Fink, dipl. ekon.  
Področje dela  višja svetovalka - javna naročila
Telefon 07 348 11 45
E-pošta janja.fink@trebnje.si
Boštjan Rogelj, dipl. inž. gradb.  
Področje dela višji svetovalec - investicije
Telefon 07 348 11 36
E-pošta bostjan.rogelj@trebnje.si
Mateja Zupančič, prof. nem.   
Področje dela  višja svetovalka - delo na projektih
Telefon 07 348 11 43
E-pošta  mateja.zupancic@trebnje.si

* Navedene telefonske številke in elektronski naslovi so namenjeni zgolj komunikaciji s posameznim uslužbencem. Za pridobivanje informacij z delovnega področja občinske uprave morajo stranke poklicati na splošno telefonsko številko občine 07 34 81 100, za uradno posredovanje vlog in dopisov pa uporabljati uradni elektronski naslov občine obcina.trebnje@trebnje.si.