Obrazci in vloge

Spodnje obrazce lahko snamete (levi miškin gumb + shrani/save), jih izpolnite ročno ali na računalniku ter osebno ali po priporočeni pošti pošljete na naslov OBČINA TREBNJE, GOLIEV TRG 5, 8210 TREBNJE.

Vlogo lahko oddate tudi prek elektronskega naslova .

Za ogled obrazcev v pdf formatu morate imeti nameščen brezplačen pregledovalnik Adobe Acrobar Reader

Uporabniki storitev, ki so plačljive, plačajo upravno takso:

  • s plačilno kartico v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali
  • s plačilom na TRR, in sicer na številko: SI56 0110 0010 0013 047, odprt pri Banki Slovenije, sklic / (v sprejemno pisarno občine dostavite dokazilo o plačilu upravne takse),
  • s plačilom preko spletnih bank (Klik) na zgoraj navedeni transakcijski račun Občine (v sprejemno pisarno občine dostavite dokazilo o plačilu upravne takse).  

OBRAZCI IN VLOGE
Oddelka za splošne zadeve

Zahteva za dostop do informacije javnega značaja
Vloga za izdajo dovoljenja za prekop posmrtnih ostankov
Vloga za ustanovitev služnostne pravice
Vloga za odkup, zamenjavo, prestavitev opuščene krajevne javne poti
Vloga - Pregled - prepis ali preslikavo dokumentov zadeve
Izjava - odmera ceste splosna
Vloga za izdajo soglasja o uporabi prostora
Vloga za pomoč po požaru ali naravni nesreči