Urejanje in vzdrževanje cest

VZDRŽEVANJE CEST

Komunala Trebnje d. o. o. je v izvajanje prevzela občinsko gospodarsko javno službo vzdrževanja občinskih cest, lokalnih cest in javnih poti in sicer od 1. 06. 2013 dalje na območju občine Trebnje.

V ta namen je organizirana dežurna služba, ki je dosegljiva na telefonski številki 031 609 557.

Zimska služba

Zimsko vzdrževanje predstavlja predvsem izvajanje zimske službe: pluženje, posipanje s predpripravo, označevanja s snežnimi količki.., ter  pometanje posipnega materiala po koncu zimskega obdobja, ki je predviden v mesecu aprilu.
Zimska služba poteka od 15. 11. do 15. 03. po potrebi pa tudi izven tega termina. To je določeno obdobje za izvajanje zimske službe. V tem času  zimsko službo izvajamo po določenem prednostnem redu z določenimi usposobljenimi ekipami in določeno mehanizacijo, opremljeno za izvajanje zimske službe.

Komunala Trebnje izvaja zimsko službo na območju Občine Trebnje (107.302 m lokalnih cest in 23.490 m javnih poti).

DEŽURSTVO V ČASU IZVAJANJA ZIMSKE SLUŽBE:
Dežurstvo vzdrževanja cest izvajamo 24ur dnevno, v času med 15. novembrom in 15. marcem naslednje leto. 
Dežurni je dosegljiv 24 ur dnevno na  GSM 031 609 557.

 

Za podrobnejše informacije v zvezi urejanja javnih poti se obrnite na Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo.

 

Občinske predpise s področja izvajanja javne službe urejanja in vzdrževanja javnih cest najdete TUKAJ

 

V priponki si lahko ogledate Shemo občinskih javnih cest v Občini Trebnje po stanju na dan 31.12.2012.

DOKUMENTI: