Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč

Občinske predpise s področja javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč najdete TUKAJ. 

 

Obvestilo o izvajanju 24-urne dežurne službe

Občina Trebnje je na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ((Uradni list RS, št. 62/2016) (Zakon)) sprejela Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje ((Ur. list RS št. 17/2018) (Odlok)), ki je stopil v veljavo 24.3.2018. Odlok med drugim ureja tudi način  izvajanja 24-urne dežurne službe, ki je skladno z Zakonom del javne službe.

Obveščamo vas, da je Komunala Trebnje d.o.o. skladno s  7. členom Odloka,  edini izvajalec 24-urne dežurne službe. Dežurna služba obsega vsak prevzem in prevoz pokojnika na območju občine od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.

Komunala ima zagotovljeno 24-urno dežurno službo na katero jih pokličite v primeru smrti oskrbovanca, pacienta oziroma v primeru smrti na domu.  Njihovi sodelavci so stalno dosegljivi na njihovi dežurni telefonski številki 041 399 707.

V ceno 24-urne dežurne službe je vključen prevzem in prevoz pokojnika, zato teh storitev posebej ne bodo več zaračunavali. V primeru smrti se bo za vsak primer obračunala le cena 24-urne dežurne službe, ki znaša 182,90 EUR.

Ceno dežurne službe bodo obračunali za vse primere, ne glede na to kdo bo izvajalec pogrebne slovesnosti. V primeru, ko bo pogrebna služba Komunale tudi izvajalec pogrebne slovesnosti, vam bodo ceno dežurne službe obračunali neposredno. Če bo izvajalec pogrebne slovesnosti morebitno drugo pogrebno podjetje, bodo strošek dežurne službe vključno s prevzemom in prevozom pokojnika obračunali izbranemu drugemu pogrebnemu podjetju.

 

Za morebitne dodatne informacije so na voljo na tel. št. 07 34 81 274 (Sonja Kirm) ali po elektronski pošti na naslov sonja.kirm@komunala-trebnje.si.

 

 

 

 

Ostale vsebine so v pripravi. Hvala za razumevanje.